เปิดรับต้นฉบับวิชาการ | Open Call Non-Fiction

Last updated: 30 พ.ค. 2563  |  3171 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เปิดรับต้นฉบับวิชาการ | Open Call Non-Fiction

● OPEN CALL ● Non-Fiction ●

สนพ.สมมติ เปิดรับต้นฉบับงานวิชาการ ทั้งงานแปลจาก Original Text และงานเขียนเรียบเรียงใหม่ในประเด็นหลากหลายเหล่านี้ และในแนวทางที่เกี่ยวข้อง

✅ สังคมศาสตร์
✅ รัฐศาสตร์
✅ ปรัชญา
✅ การเมืองการปกครอง
✅ มนุษยศาสตร์
✅ ศาสนา
✅ ศิลปะ
ฯลฯ

เราเชื่อว่า ความรู้ ความคิด และความจริง คือแก่นแท้ของงานประเภทนี้

หากคุณมีต้นฉบับที่อยู่ในแนวทางเดียวกับสนพ. สามารถส่งมาเพื่อให้ทางสนพ.พิจารณา และพัฒนาร่วมกัน โดยต้นฉบับเป็นไปได้ทั้ง
✅ ต้นฉบับที่สมบูรณ์
✅ ต้นฉบับที่อยู่ในระหว่างค้นคว้า
✅ ต้นฉบับที่มีเพียงโครงร่าง แต่ยังไม่ได้เริ่มเขียน!!!

คลิก ตัวอย่างผลงานวิชาการ ที่เราตีพิมพ์ทั้งหมด

ในอนาคตอันใกล้ เรามีงานแปลจาก Original Text ที่เป็นผลงานของ John Ruskin, Thomas Paine, John Stuart Mill, Montesquieu ต่อคิวรอตีพิมพ์ และยังมีนักคิดคนอื่นๆ ที่เราสนใจซึ่งกำลังหาคนเขียน/คนแปล

เรายังสนใจงานเขียนที่เรียบเรียงขึ้นใหม่ในประเด็นที่แปลกใหม่ น่าถกเถียง ของทั้งนักวิชาการรุ่นเก๋าถึงนักวิชาการรุ่นใหม่ หรือไม่ต้องนิยามตัวเองว่าเป็นนักวิชาการก็ได้!!!

ร่วมเปิดพรมแดนทางความรู้ และขยายอาณาเขตของภูมิปัญญาในสังคมนี้ไปด้วยกัน

ส่งต้นฉบับ / สอบถามเพิ่มเติม ตั้งแต่ที่ตอนนี้เป็นต้นไปที่
e-mail : editor.sommadhi@gmail.com

Powered by MakeWebEasy.com