เมื่อฉันไม่มีขน ฉันจึงเป็นศิลปะ

ตีแผ่เส้นทางประวัติศาสตร์ของศิลปะ โดยเฉพาะภาพนู้ด รวมถึงเชื่อมโยงกับค่านิยมปัจจุบัน ทำให้เข้าใจพัฒนาการของการตีค่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งในแง่ศิลปะ

Share

รายละเอียดสินค้า

เคยมีผู้กล่าวว่า ศิลปะควรจะแยกตัวออกจากกรอบคิดทางสังคม

เคยมีผู้กล่าวว่า ผู้ที่ตัดสินคุณค่าทางศิลปะควรเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้น


หากคำกล่าวที่ว่าเป็นจริง ใช่หรือไม่ว่าศิลปะได้แยกตัวออกจากบริบทอื่นๆ

จนดูราวกับว่าศิลปะเป็น 'เอกเทศ' และไม่ข้องแวะกับส่วนอื่นส่วนใดเลย

ธเนศ วงศ์ยานนาวา ตีแผ่เส้นทางประวัติศาสตร์ของศิลปะ โดยเฉพาะภาพนู้ด รวมถึงเชื่อมโยงกับค่านิยมปัจจุบัน ทำให้เข้าใจพัฒนาการของการตีค่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งในแง่ศิลปะ

เมื่อคำว่า 'ปกปิด' กับ 'เปิดเผย' ไม่ได้ถูกนำมาเป็นเกณฑ์ประเมินความเป็นศิลปะอีกต่อไป แล้วอะไรเล่าที่เป็นมาตรวัดนามธรรมของสิ่งนี้ได้


เมื่อเส้นเรื่องร้อยเรียงถักทอขึ้นมา เราจะได้ทราบกันว่า แม้แต่ 'ขนอวัยวะเพศ' ก็ถูกควบคุมได้ ด้วยวาทกรรมที่แตกต่างกันไป

---------------------------

" […] 'ขน/ผม' มีสถานะทางจริยธรรมแห่งวิถีชีวิต ถึงแม้ว่า 'ขน' จะเป็นธรรมชาติ แต่ขนก็เช่นเดียวกับอะไรอื่นๆ ที่เป็นธรรมชาติ ที่ยังต้องถูกกำกับด้วยการจัดระเบียบทางวัฒนธรรม […] "

---------------------------

เมื่อฉันไม่มีขน ฉันจึงเป็นศิลปะ

ธเนศ วงศ์ยานนาวา : เขียน
ปิยะวิทย์ เทพอำนวยสกุล : บรรณาธิการ
ปฐมพงศ์ น้ำใจดี : ออกแบบปก
ธนัญญา ถาวรเจริญ : ออกแบบปก

ความหนา : 272 หน้า
ISBN: 9786167196428

สารบัญ
กิตติกรรมประกาศ
บทนำ : สุนทรียะ การควบคุม และศิลปะแห่งการละเมิด
เมื่อฉันไม่มีขน ฉันจึงเป็นศิลปะ
การจัดระเบียบเพศในศิลปะ: จากภาพนู้ดสู่ภาพระดับ X
'นู้ดจำกัด' จาก 'นู้ดไม่จำกัด'
=====

คลิกสั่งซื้อ งานธเนศครบชุด จัดเต็ม 5 เล่มเน้นๆ


สินค้าเกี่ยวข้อง

บทความวิเคราะห์และตีความ ว่าด้วยความคิดของไพร่กระฎุมพีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในระยะก้าวผ่านจากสังคมไทยเดิม มาสู่การเป็นสังคมสมัยใหม่ (On Bourgeoisie)

 
฿ 450 ฿ 450

ผลงานเกี่ยวกับกรัมชี่ที่ครอบคลุมที่สุดเล่มหนึ่งนับตั้งแต่ทศวรรษ 1980 ที่ทฤษฎีของกรัมชี่ได้เข้ามาในประเทศไทย

 
฿ 250 ฿ 250

รื้อสร้างมายาคติและความขัดแย้งของชนบทกับเมือง ไพร่ ชาวนา คนเสื้อแดง และชนชั้นกลางใหม่

 
฿ 300 ฿ 300

ว่าด้วยการท่องเที่ยว ในฐานะมรดกแห่งการสร้างชาติของรัฐไทย จากรัฐจารีต สงครามเวียดนาม สู่ยุครัฐประหาร 2549 (On Thai Tourism)

 
฿ 300 ฿ 300
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com