ว่าด้วยความคิดทางการเมืองของ ฌาคส์ ร็องซีแยร์

ความคิดทางการเมืองของนักคิดทรงอิทธิพลมากที่สุดคนหนึ่งแห่งยุคสมัย

Share

รายละเอียดสินค้า

“ร็องซีแยร์ เป็นนักคิดที่ได้รับอิทธิพลอย่างลึกซึ้งจากมาร์กซ์แต่กลับปฏิเสธสังคมวิทยาแบบมาร์กซิสต์โดยสิ้นเชิง, เป็นนักอัตภววิทยาผู้ไม่เชื่อในเรื่องของจิตสำนึก, นักทฤษฎีเกี่ยวกับสังคมหลังสมัยใหม่แต่ปฏิเสธปรัชญาภาษาของลีโยตาร์ด,

นักทฤษฎีที่ศึกษาการครอบงำทางสังคมแต่วิพากษ์วิจารณ์ความคิดเรื่องอำนาจของฟูโกต์, นักสังคมวิทยาและนักประวัติศาสตร์ที่สนใจความทุกข์ยากของโลกแต่กลับวิจารณ์กระบวนทัศน์ที่มีชื่อเสียงของบูดิเยอร์,

นักคิดที่ยอมรับในความเป็นอื่นแต่ปฏิเสธมโนทัศน์เรื่องความเข้าใจ, เป็นนักทฤษฎีในแนวเดอเลิซแต่กลับให้ความสำคัญกับตัวแสดงหรือผู้กระทำที่มีความคิดเห็นของตัวเองในการศึกษาความคิดทางการเมืองของเขา”

--- ฌ็อง-ฟีลิปป์ เดอร็องตี (Jean-Philippe Deranty)
┈ ┉ ┈

หนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น 5 บท ว่าด้วย
1. การเมือง (Politics)
2. การไม่เห็นด้วย (Disagreement)
3. การเมืองของสุนทรียศาสตร์ (The Politics of Aesthetics)
4. การเมืองของวรรณกรรม (The Politics of Literature)
และ 5. บทสรุป: สุนทรียศาสตร์กับการเมือง (Conclusion: Aesthetics and Politics)
┈ ┉ ┈

ว่าด้วยความคิดทางการเมืองของ ฌาคส์ ร็องซีแยร์

ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร : เขียน
ปิยะวิทย์ เทพอำนวยสกุล : บรรณาธิการ
รัฐชัย พาณิชย์กิจพีระ : ออกแบบปก

ความหนา : 120 หน้า
ISBN: 9786167196008
┉ ┈ ┉

**หนังสือเล่มนี้ ตีพิมพ์ในช่วงระหว่างปี 2551-2555 อาจพบว่ามีรอยเหลืองที่ขอบ สันหนังสือ และบางหน้า แม้เป็นหนังสือใหม่ มือหนึ่ง สภาพโดยรวมอาจดูเก่าเล็กน้อย ซึ่งสนพ.จะคัดเลือกเล่มที่สภาาพดีที่สุดสำหรับทุกๆ จัดส่งให้ผู้อ่าน**

สินค้าเกี่ยวข้อง

บทบรรยายให้นักศึกษาเสรีนิยมฝ่ายซ้ายในเยอรมนีที่ตีแผ่ 'การเมืองของพรรคการเมือง' และ 'ความเป็นนักการเมืองโดยอาชีพ'

 
฿ 200 ฿ 200

ประวัติศาสตร์ที๋โรงเรียนไม่ได้สอน พร้อมให้คุณเบิกเนตรและตาสว่าง

฿ 1,050 ฿ 1,050
฿ 990 ฿ 990 -6%

ความคิดทางการเมืองของนักคิดทรงอิทธิพลมากที่สุดคนหนึ่งแห่งยุคสมัย

 
฿ 200 ฿ 200

เปิดตัวชุดงานวิชาการใหม่ พร้อมกับวรรณกรรมแปล วรรณกรรมไทย | ครบทุกชุดงานที่สนพ.สมมติจัดพิมพ์

฿ 650 ฿ 650
฿ 610 ฿ 610 -6%
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com