Set 7 หนังสือใหม่รอบตุลา 2563

คุณสมบัติสินค้า:

เปิดตัวชุดงานวิชาการใหม่ พร้อมกับวรรณกรรมแปล วรรณกรรมไทย | ครบทุกชุดงานที่สนพ.สมมติจัดพิมพ์

หมวดหมู่ : Special Set

Share

ปรนเปรอผู้อ่านรอบงานหนังสือตุลาคม 2563 ด้วยหนังสือปกใหม่ 7 เล่ม

  • คนแคระ ฉบับพิมพ์พิเศษ ควรค่าแก่การสะสม
  • การกลับมาของนักคิดแถวหน้าของโลก 3 คน
  • เปิดตัวชุดงานใหม่ - ชุดประวัติศาสตร์ความคิดในรัฐไทย 3 เล่ม / พร้อมให้คุณเบิกเนตร ตาสว่าง กับประวัติศาสตร์ที๋โรงเรียนไม่ได้สอน!!!


=====

1. ว่าด้วยความคิดทางการเมืองของ ฌาคส์ ร็องซีแยร์
(The Political Thinking of Jacques Rancière) - 

ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร : เขียน
ปิยะวิทย์ เทพอำนวยสกุล : บรรณาธิการ
ธนศักดิ์ สายจำปา : บรรณาธิการที่ปรึกษา
DESIGN | ● สมมติ STUDIO ● | จิรวัฒน์ รอดอิ่ม

ฉบับพิมพ์ครั้งที่สอง : กันยายน 2563
ความหนา : 144 หน้า
ราคาปก 200 บาท
ISBN 978-616-562-012-3


2. บทสำรวจความคิดทางการเมืองของ อันโตนิโอ กรัมชี่
(A Survey of Gramsci's Political Thought)

วัชรพล พุทธรักษา : เขียน
พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ : คำนิยม
ปิยะวิทย์ เทพอำนวยสกุล : บรรณาธิการ
DESIGN | ● สมมติ STUDIO ● | จิรวัฒน์ รอดอิ่ม

ฉบับพิมพ์ครั้งที่สอง : กันยายน 2563
ความหนา : 240 หน้า
ราคาปก 250 บาท
ISBN 978-616-562-017-8


3. การยึดมั่นในอาชีพการเมือง (Politics as a Vocation)

มักซ์ เวเบอร์ (Max Weber) : เขียน
กมลรัตน์ ศีลประเสริฐ : แปล
ธเนศ วงศ์ยานนาวา : บทนำ
ปิยะวิทย์ เทพอำนวยสกุล : บรรณาธิการ
DESIGN | ● สมมติ STUDIO ● | จิรวัฒน์ รอดอิ่ม

ฉบับพิมพ์ครั้งที่สอง : กันยายน 2563
ความหนา : 168 หน้า
ราคาปก 200 บาท
ISBN 978-616-562-016-1


4. คนแคระ (ปกแข็ง) ฉบับพิมพ์พิเศษ

วิภาส ศรีทอง : เขียน
ปิยะวิทย์ เทพอำนวยสกุล : บรรณาธิการ
DESIGN | ● สมมติ STUDIO ● | จิรวัฒน์ รอดอิ่ม

ฉบับพิมพ์ครั้งที่หก : ตุลาคม 2563
ความหนา : 440 หน้า
ราคาปก 400 บาท
ISBN 978-616-562-018-5


5. ประวัติศาสตร์แห่งการเดินทางและภูมิศาสตร์การเมืองในรอบศตวรรษ :
ว่าด้วยการท่องเที่ยว ในฐานะมรดกแห่งการสร้างชาติของรัฐไทย จากรัฐจารีต สงครามเวียดนาม สู่ยุครัฐประหาร 2549 (On Thai Tourism)

ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ : เขียน
วริศ ลิขิตอนุสรณ์ : บรรณาธิการเล่ม
ปิยะวิทย์ เทพอำนวยสกุล : บรรณาธิการสำนักพิมพ์
DESIGN | ● สมมติ STUDIO ● | จิรวัฒน์ รอดอิ่ม

ฉบับพิมพ์ครั้งแรก ตุลาคม 2563
ความหนา : 272 หน้า
ราคาปก 300 บาท
ISBN 978-616-562-013-0


6. บทสำรวจวาทกรรมชนบทและบ้านนอกในความเป็นไทย :
รื้อ - สร้าง - ทบทวน สำนึกและมายาคติต่อความขัดแย้งและความเหลื่อมล้ำของชนบทกับเมือง
ตั้งแต่ไพร่ ชาวนา คนเสื้อแดง ถึงชนชั้นกลางใหม่ (On Countryside)

สามชาย ศรีสันต์ : เขียน
อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์  : คำนิยม
ปิยะวิทย์ เทพอำนวยสกุล : บรรณาธิการ
DESIGN | ● สมมติ STUDIO ● | จิรวัฒน์ รอดอิ่ม

ฉบับพิมพ์ครั้งแรก ตุลาคม 2563
ความหนา : 288 หน้า
ราคาปก 300 บาท
ISBN 978-616-562-015-4


7. ความเป็นมาของความคิดทางการเมืองในสยามไทย :  
บทความวิเคราะห์และตีความ ว่าด้วยความคิดของไพร่กระฎุมพีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในระยะก้าวผ่านจากสังคมไทยเดิม มาสู่การเป็นสังคมสมัยใหม่ (On Bourgeoisie)

ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ : เขียน
ปิยะวิทย์ เทพอำนวยสกุล : บรรณาธิการ
DESIGN | ● สมมติ STUDIO ● | จิรวัฒน์ รอดอิ่ม

ฉบับพิมพ์ครั้งสอง ตุลาคม 2563
ความหนา : 504 หน้า
ราคาปก 450 บาท
ISBN 978-616-562-014-7


Powered by MakeWebEasy.com