ว่าด้วยการวิเคราะห์วาทกรรมแนววิพากษ์: บทศึกษาวิเคราะห์วาทกรรมการพัฒนา / หลังการพัฒนา

แนะนำแนวคิดทฤษฎีการวิเคราะห์วาทกรรมแนววิพากษ์ พร้อมกับการเสนอวิธีวิทยาและการนำแนวคิดไปใช้ในการวิจัยค้นคว้าด้านการพัฒนา

Share

รายละเอียดสินค้า

‘ว่าด้วยการวิเคราะห์วาทกรรมแนววิพากษ์’ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์วาทกรรมแนววิพากษ์ ซึ่งนำไปสู่การ ‘รื้อสร้าง’ วาทกรรมการพัฒนากระแสหลักที่ครองอำนาจนำอยู่ในแวดวงการศึกษาการพัฒนา

อีกทั้งการวิเคราะห์วาทกรรมแนววิพากษ์ในฐานะที่เป็นวิธีวิทยาในการศึกษาการพัฒนา สามารถนำไปสู่การสร้างวาทกรรมการพัฒนาที่มาจากเบื้องล่างและกลุ่มคนที่ถูกกดขี่ เช่น ชาวบ้านธรรมดา

ว่าด้วยการวิเคราะห์วาทกรรมแนววิพากษ์ มีลักษณะคาบเกี่ยวระหว่างการเป็นหนังสือเพื่อแนะนำแนวคิด ทฤษฎีการวิเคราะห์วาทกรรมแนววิพากษ์  พร้อมไปกับการเสนอวิธีวิทยาและการนำแนวคิดไปใช้ในการวิจัยค้นคว้าด้านการพัฒนา ที่เป็นเช่นนั้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าการวิเคราะห์วาทกรรมแนววิพากษ์เป็นทั้งทฤษฎีและวิธีวิทยาโดยตัวเอง

อีกส่วนหนึ่ง เป็นความตั้งใจของผู้เขียนที่ต้องการจะเปิดพรมแดนการศึกษาการพัฒนาในเชิงวิพากษ์ เพื่อแนะนำให้รู้จักและชี้ชวนให้แวดวงวิชาการหันมาให้ความสนใจ และเพื่อแสดงให้เห็นแนวทางการนำมาใช้ มากกว่าที่จะเขียนเป็นคู่มือ

เพราะเมื่อใดก็ตามที่งานวิชาการถูกทำให้กลายเป็นคู่มือ ย่อมหมายถึงว่าเรายกย่องความรู้นั้นว่าเป็นสิ่งถูกต้อง เป็นจริงเหนือความรู้ด้านอื่น ซึ่งหมายถึงการเก็บกั้นปกปิดความรู้แบบอื่นไว้ในเวลาเดียวกัน

หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนแสดงให้เห็นรายละเอียดมากเพียงพอสำหรับการศึกษาค้นคว้าให้ลึกลงไปเพื่อทำวิจัยในระดับที่สูง

โดยเฉพาะสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่จะมองเห็นแนวทางการศึกษา วิจัย ด้านการพัฒนา คิดโจทย์การวิจัยใหม่ๆ ที่ไปไกลกว่าการพัฒนาแบบทางเลือกซึ่งลงหลักปักฐานอย่างมีข้อจำกัดในสังคมไทยปัจจุบัน
┈ ┉ ┈

ว่าด้วยการวิเคราะห์วาทกรรมแนววิพากษ์: บทศึกษาวิเคราะห์วาทกรรมการพัฒนา / หลังการพัฒนา
(On Critical Discourse Analysis)

สามชาย ศรีสันต์ : เขียน
ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร : คำนิยม
ปิยะวิทย์ เทพอำนวยสกุล : บรรณาธิการ
วราพล สุริยา : ออกแบบปก

ความหนา : 288 หน้า
ISBN 978-616-7196-84-8


สินค้าเกี่ยวข้อง
New

ค้นหาความหมายที่แท้จริงของคำว่า ประชาชน ตั้งแต่ยุคโรมันโบราณ จนถึง เอ็มมานูเอล โจเซฟ ซีเยส

 
฿ 150 ฿ 150
New

สัมผัส 'ความลุ่มลึกในด้านศิลปะ' และ 'ความงดงามของชีวิต' จากผลงานของ จอห์น รัสกิน (John Ruskin) นักวิจารณ์ทางด้านศิลปะและสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งแห่งศตวรรษที่ 19

 
฿ 200 ฿ 200

รวมหนังสือเกี่ยวกับนักทฤษฎีการเมืองแนวมาร์กซิสต์คนสำคัญของโลก

฿ 400 ฿ 400
฿ 370 ฿ 370 -8%

ความคิดทางการเมืองของนักคิดทรงอิทธิพลมากที่สุดคนหนึ่งแห่งยุคสมัย

฿ 150 ฿ 150
฿ 110 ฿ 110 -27%
สินค้าหมด
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com