บทความทั้งหมด

อุตสาหกรรมสำนักพิมพ์คืออุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันแบบกึ่งสมบูรณ์จริงหรือไม่

ว่าด้วยเรื่องการพิมพ์หนังสือวรรณกรรมที่มี 'นักเขียน' เป็นศูนย์กลาง

ว่าด้วยประเด็นการตีพิมพ์หนังสือ เป็นกิจกรรมหรือธุรกิจ?

ว่าด้วยความต้องการที่จะยึดถือวัฒนธรรมการอ่านเป็นสำคัญ และบทบาทของบรรณาธิการร้านหนังสือ

ย้อนยุคสมัยไปกับสำนึกทางประวัติศาสตร์กับการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง และเหตุแห่งการเกิด 'คณะราษฎร' ที่คุณอาจไม่รู้

ดินแดนสำหรับผู้รักการอ่านและหลงไหลการเสพสุนทรียภาพของธรรมชาติและงานศิลปะ

เดินทางบนถนนสู่ความสุขในการทำงานให้น้อยลง

ว่าด้วยความหมายที่แท้จริงของศิลปะเพื่อชีวิตในการเมืองทัศนา

ปรากฏการณ์ราโชมอน เมื่อความจริงนั้นไม่ได้มีเพียงหนึ่ง ว่าด้วยความหมายที่แท้จริงของ ปรากฏการณ์ราโชมอน (Rashomon effect)

กิจวัตรประจำวันของนักเขียนจะเป็นตัวบอกว่าเหตุใดพวกเขาจึงสร้างงานที่ยอดเยี่ยมออกมาได้

ว่าด้วยนักเขียนกับกระบวนการที่ผ่านความยากลำบากในด้านการเขียน แก้ไข และการปรับเปลี่ยนเนื้อหาของหนังสือ เพื่อให้ถูกจริตและเข้าใจง่ายแก่ผู้อ่าน

ว่าด้วยการอธิบายหลักการสร้างภาพตัวแทนด้วยสัญญาณไฟจราจร

การหล่อหลอมสภาวะลวงให้กับผู้ชมในโลกความจริงของโรงมหรสพไดโอรามา

นักประวัติศาสตร์ที่ให้ความสำคัญกับการต่อสู้ของประชาชนและคนชายขอบ

นักวิชาการที่สนใจการเมือง การปกครอง อำนาจ รวมทั้งวัฒนธรรม

กวีที่เฝ้ามองเหตุการณ์บ้านเมืองแล้วถ่ายทอดออกมาเป็นตัวอักษร

การปฏิเสธสถานะของการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและการเมืองของศิลปะจากเหล่าศิลปิน

ความสัมพันธ์ของศิลปะ-วัฒนธรรมที่มีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตของคนทุกระดับชั้น

อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ บางส่วนจาก การเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ของชนชั้นผู้นำไทย

บอกเล่าโดย จี.เอช. ฮาร์ดี ผู้ที่ 'บริสุทธิ์' ที่สุดในบรรดานักคณิตศาสตร์บริสุทธิ์

ความสัมพันธ์ด้านภาษีระหว่างพระมหากษัตริย์กับราษฎร

หน้าที่พลเมืองในรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ กับการปฏิวัติ 2475

20 ปี เราต่างมีแสงสว่างในตัวเอง | วรพจน์ พันธุ์พงศ์

นักสัมภาษณ์มือหนึ่ง ที่อีกมือหนึ่งเขาคือ ‘นักเขียน’

เมื่อที่ว่างไม่ใช่สิ่งที่ว่างเปล่า แต่กลับเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยโครงสร้างที่มีความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสิ่งต่างๆ รอบตัว

แอดมินเพจคัด 10 เล่มที่น่าสนใจเองกับมือ ทั้งอ่านแล้วและกำลังจะอ่าน

แสนคำนึง บทเพลงต้านอำนาจรัฐที่ทำหน้าที่ของมันโดยมีเพียง 'ชื่อเพลง'

เสียงเรียกของมืออาชีพ โดย ธเนศ วงศ์ยานนาวา

รวมบทความเกี่ยวกับ การเมืองไทย

บทความในวารสารหนังสือใต้ดินเล่มที่ 4

Powered by MakeWebEasy.com