(พิมพ์ครั้งที่ 2) ว่าด้วยความคิดทางการเมืองของ ฌาคส์ ร็องซีแยร์

คุณสมบัติสินค้า:

ความคิดทางการเมืองของนักคิดทรงอิทธิพลมากที่สุดคนหนึ่งแห่งยุคสมัย

Share

“ร็องซีแยร์ เป็นนักคิดที่ได้รับอิทธิพลอย่างลึกซึ้งจากมาร์กซ์แต่กลับปฏิเสธสังคมวิทยาแบบมาร์กซิสต์โดยสิ้นเชิง, เป็นนักอัตภววิทยาผู้ไม่เชื่อในเรื่องของจิตสำนึก, นักทฤษฎีเกี่ยวกับสังคมหลังสมัยใหม่แต่ปฏิเสธปรัชญาภาษาของลีโยตาร์ด,

นักทฤษฎีที่ศึกษาการครอบงำทางสังคมแต่วิพากษ์วิจารณ์ความคิดเรื่องอำนาจของฟูโกต์, นักสังคมวิทยาและนักประวัติศาสตร์ที่สนใจความทุกข์ยากของโลกแต่กลับวิจารณ์กระบวนทัศน์ที่มีชื่อเสียงของบูดิเยอร์,

นักคิดที่ยอมรับในความเป็นอื่นแต่ปฏิเสธมโนทัศน์เรื่องความเข้าใจ, เป็นนักทฤษฎีในแนวเดอเลิซแต่กลับให้ความสำคัญกับตัวแสดงหรือผู้กระทำที่มีความคิดเห็นของตัวเองในการศึกษาความคิดทางการเมืองของเขา”

--- ฌ็อง-ฟีลิปป์ เดอร็องตี (Jean-Philippe Deranty)
┈ ┉ ┈

หนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น 6 บท ว่าด้วย
1. การเมือง (Politics)
2. การไม่เห็นด้วย / การเห็นไม่ตรงกัน (Disagreement)
3. การเมืองของสุนทรียศาสตร์ (The Politics of Aesthetics)
4. การเมืองของวรรณกรรม (The Politics of Literature)
5. บทสรุป: สุนทรียศาสตร์กับการเมือง (Conclusion: Aesthetics and Politics)

**เพิ่มเติมสำหรับการพิมพ์ครั้งที่สอง**
6. ภาคผนวก : ป.ล.เข้าใจร็องซีแยร์
┈ ┉ ┈

ว่าด้วยความคิดทางการเมืองของ ฌาคส์ ร็องซีแยร์

ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร : เขียน
ปิยะวิทย์ เทพอำนวยสกุล : บรรณาธิการ
ธนศักดิ์ สายจำปา : บรรณาธิการที่ปรึกษา
DESIGN | ● สมมติ STUDIO ● | จิรวัฒน์ รอดอิ่ม

ฉบับพิมพ์ครั้งที่สอง : กันยายน 2563
ความหนา : 144 หน้า
ISBN 978-616-562-012-3
==========

- - Order NOW - -

สั่งซื้อ 8 หนังสือใหม่รอบตุลา 2563 ราคาพิเศษ
  • วรรณกรรมแปล ราโชมอน ในตำนาน
  • คนแคระ ฉบับพิมพ์พิเศษ ควรค่าแก่การสะสม
  • การกลับมาของนักคิดแถวหน้าของโลก 3 คน
  • เปิดตัวชุดงานใหม่ - ชุดประวัติศาสตร์ความคิดในรัฐไทย 3 เล่ม / พร้อมให้คุณเบิกเนตร ตาสว่าง กับประวัติศาสตร์ที๋โรงเรียนไม่ได้สอน!!!
Powered by MakeWebEasy.com