อันโตนิโอ กรัมชี่ | วัชรพล พุทธรักษา - เปิดสอนวิชา Gramsci ที่แรกในไทย

Last updated: May 30, 2020  |  1048 จำนวนผู้เข้าชม  |  Literature World

อันโตนิโอ กรัมชี่ | วัชรพล พุทธรักษา - เปิดสอนวิชา Gramsci ที่แรกในไทย

จากแววตากรัมชี่ จนถึงวิชากรัมชี่ โดย วัชรพล พุทธรักษา

[สมมติประกาศ]

ครั้งแรกในประเทศไทย ที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับ 'ความคิดทางการเมืองของ อันโตนิโอ กรัมชี่' นักคิด [ฝ่ายซ้าย] คนสำคัญของโลก

เหล่ากรัมเชี่ยนไทยรวมตัวกันแล้วอย่างเป็นทางการใน รายวิชา 833411 ความคิดทางการเมืองของอันโตนิโอ กรัมชี่ (Antonio Gramsci and his Political Thought)

หนึ่งในวิชาเลือกของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ภาควิชาเอกการเมืองการปกครอง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

นี่คือการเรียนการสอนที่ 'มีรหัสวิชา มีการวัดผล และปรากฏในใบ transcript'

นำทีมสอนโดย ● ผศ.ดร. วัชรพล พุทธรักษา ● อาจารย์ประจำภาควิชาฯ และเป็นผู้เขียน 'บทสำรวจความคิดทางการเมืองของ อันโตนิโอ กรัมชี่' และ 'อันโตนิโอ กรัมชี่ กับการจัดวางความคิดทางการเมือง'

นับเป็นเรื่องน่ายินดี ที่เราจะมีการเรียน - การสอน แบบนี้ในหลักสูตรการศึกษาไทย

สำนักพิมพ์สมมติขอโค้งคำนับแล้วกล่าวด้วยถ้อยคำแบบเราๆ ว่า 'ยินดี - ยินดี'
========

ดูรายละเอียดเล่ม
บทสำรวจความคิดทางการเมืองของ อันโตนิโอ กรัมชี่
ดูรายละเอียดเล่ม
อันโตนิโอ กรัมชี่ กับการจัดวางความคิดทางการเมือง


Powered by MakeWebEasy.com