รวมงานเสวนา 2475 ครบรอบ 88 ปี 24 มิถุนายน

Last updated: 29 มิ.ย. 2563  |  3455 จำนวนผู้เข้าชม  | 

รวมงานเสวนา 2475 ครบรอบ 88 ปี 24 มิถุนายน

รวม 9 งานเสวนา ครบรอบ 88 ปี 24 มิถุนายน 2475 

มีทั้งที่จัดงานเสวนาในสถานที่จริง และอีกหลายงานที่สามารถรับชมได้ทางสื่อออนไลน์ เราแนบลิงค์มาให้คุณครบถ้วน เลือกชมได้ตามความสนใจสำหรับผู้รักประชาธิปไตย
============1. 88 ปี 2475: ความทรงจำของสามัญชน

สถาบันปรีดี พนมยงค์ ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00-17.30 น.

ถ่ายทอดสด (Live) ผ่านทางเพจสถาบันปรีดี พนมยงค์
https://www.facebook.com/pridibanomyonginstitute
และเพจศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม
https://www.facebook.com/DJC.Center
============2. 88 ปี ประชาธิปไตยไทย คนไทย”พร้อม”หรือยัง?

กะเทาะปอกเปลือกวาทกรรม ว่าด้วย “ความพร้อม-ไม่พร้อม” ของประชาธิปไตยตลอด 88 ปีที่ผ่านมา

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30-15.30 น.

ศ.ดร.สุรชาติ บำรุงสุข (คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ผศ.ดร.บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ (คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
คุณปฐมาวดี วิเชียรนิตย์ (นักวิชาการ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว)

ดำเนินรายการโดย
คุณปุรวิชญ์ วัฒนสุข (นักวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง)

รับชมการสัมมนาออนไลน์ทาง
https://www.facebook.com/kpi.ac.th
============3. สัมมนา "การประยุกต์ใช้ความคิดทางเศรษฐศาสตร์การเมืองของ ปรีดี พนมยงค์ สำหรับแก้วิกฤติสังคมไทยในปัจจุบัน"

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ** ไม่มีค่าใช้จ่าย **

อาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์
อาจารย์ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
อาจารย์ชัยวัฒน์ ถิรพันธุ์
อาจารย์ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล

ดำเนินรายการโดย ประชา หุตานุวัตร และ กษิดิศ อนันทนาธร

เข้าร่วมการสัมนาครั้งนี้
ทาง Zoom >> สมัครเข้าร่วมการสัมมนา ทาง Zoom ด่วน! https://forms.gle/X6QcrJj71kJva7cPA

หรือรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางหน้าบรรณ (facebook) ผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่ ตาม link นี้ https://www.facebook.com/NewParadigmLeadership/
============4. 2475 ...คราห่าลง ตอนที่ 1

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 19.00 - 22.00 น.

การเมืองแบบพหุชนและรัฐหลังทุนนิยม - ชญาน์ทัต ศุภชลาศัย
ใครเป็นใคร ใครคิดอะไรในคณะราษฎร - รวินทร์ ถมยา
สัญญาต้องเป็นสัญญา - เอกลักษณ์ ไชยภูมี

รับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง Facebook จักรยานวิทยา ตาม link นี้
https://bit.ly/2NnXlzq
============5. Talk for Thought EP.9 “Remember, remember the24 of June 1932”

ในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 18.00-20.00 น.

ร่วมย้อนรำลึกความทรงจำของการปฏิวัติสยาม.....เส้นทางแห่งความหวัง-ความฝันของอุดมการณ์ประชาธิไตย โดย

รศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุศดี
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ.ดร.ชาติชาย มุกสง
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อ.ดร.รุ้งฉาย เย็นสบาย
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ดำเนินรายการโดย
อ.ดร.กัลยา แซ่อั้ง และ อ.ดร.รุสตั้ม หวันสู
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ติดตามชม LIVE ได้ทาง เพจ MPA SWU หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
https://www.facebook.com/MPASWU/
============6. “88 ปี 24 มิถุนาฯ อภิวัฒน์ประชาธิปไตย - 120 ปีชาตกาล ปรีดี พนมยงค์”

วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบวรราชนายก (ห้องประชุม 317) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วิทยากรร่วมเสวนา
รองศาสตราจารย์ ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี
อาจารย์ประจำวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณกษิดิศ อนันทนาธร
สํานักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ โครงการ 120 ปี ชาตกาล ปรีดี พนมยงค์

คุณอานนท์ จันทรมุข
(ว่าที่) คุณครูรุ่นใหม่ นักประชาธิปไตย

ดำเนินรายการ โดย
อาจารย์คมลักษณ์ ไชยยะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการเสวนา
และไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า

สามารถติดตามชมถ่ายทอดสด (Live) ได้ทางเพจเสวนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ HUSO ARU
https://www.facebook.com/pg/เสวนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-HUSO-ARU-157058361625118/about/?ref=page_internal
============7. 88 ปี ประชาธิปไตยไทย : จะเรียนประชาธิปไตยกันอย่างไร? ในห้องเรียนออนไลน์

วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น.

ศ.เกียรติคุณ ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง
อ.ดร.จันทนา สุทธิจารี
ผศ.ดร.มาลินี คุ้มสุภา
อ.ดร.ภาณุวัฒน์ พันธุ์ประเสริฐ
ผศ.ดร.ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์ (ผู้ดำเนินรายการ)

ติดตามชม (Live) ผ่านทางเพจ School of Politics and Government CMU
https://www.facebook.com/polgovcmu/
============8. "ทฤษฎีรัฐศาสตร์ว่าด้วยทหารและพัฒนาการของประชาธิปไตย?"

ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป

นำเสนอโดย:
ดร.ภาณุวัฒน์ พันธุ์ประเสริฐ (คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

ร่วมอภิปรายโดย:
รศ.ดร.พวงทอง ภวัครพันธุ์ (คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ดำเนินรายการโดย:
ดร.จารุพล เรืองสุวรรณ (คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ติดตามชม LIVE ได้ทาง เพจ ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม
https://www.facebook.com/DJC.Center/
============9. ‘ปฏิวัติสู่ประชา-ธิปไตย’

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 / เวลา : 12.30-15.00 น.
สถานที่ : ร้าน Brainwake Café มติชนอคาเดมี
กิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

วิทยากร
ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
รศ.ดร.ชาตรี ประกิตนนทการ
ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ

ชวนเสวนาโดย
ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์

หรือติดตามรับชมผ่าน Live Matichon Book - สำนักพิมพ์มติชน
https://www.facebook.com/matichonbook/
============

สำหรับใครที่ชอบการอ่านเนื้อหาเข้มๆ เกี่ยวกับการเมืองรัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ จากหน้ากระดาษสนพ.สมมติมีให้ผู้อ่านเลือกได้อย่างมากมาย พร้อมส่วนลดพิเศษในช่วง MID-YEAR SALE

Set 3 เล่ม เรียนรู้การเมืองไทย
Set 8 เล่ม รื้อ-สร้าง และท้าทายทางความคิด
Set 8 เล่ม บทสรุปทางความคิดของนักคิดระดับโลก
Set 8 เล่ม ครบทั้งวรรณกรรมแปล วรรณกรรมไทย งานวิชาการ บทกวีจัดชุดหนังสืออย่างพิถีพิถัน มากกว่า 40 ชุด
จากหนังสือกว่า 100 ปก ในราคาสุดพิเศษ

โปรดอย่ารอช้า หนังสือบางเล่มเหลือจำนวนจำกัด
==================

Order NOW เสื้อคณะราษฎร ราคา 380 บาท
Order Now | เสื้อยืด The Code ราคาเพียง 380 บาท
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้