Set 4 เล่ม เรียนรู้การเมืองไทย

ชุดงานวิชาการว่าด้วยวิวัฒนาการของการเมืองทั้งไทยและเทศ ไปจนถึงคอนเซ็ปต์ว่าด้วยการรัฐประหาร

หมวดหมู่ : Special Set งานวิชาการ

Share

แปดทศวรรษสยามปฏิวัติ: รวม 7 บทความสำคัญความคิดทางการเมืองของ ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ

หนังสือ "แปดทศวรรษสยามปฏิวัติ บทวิเคราะห์การเมืองและประชาธิปไตยสยามไทยในระยะเปลี่ยนผ่าน" เล่มนี้ เป็นบทวิเคราะห์ทางการเมืองและประชาธิปไตยสยามไทยในระยะเปลี่ยนผ่าน ด้วยการนำเสนอมุมมองทางการเมือง ซึ่งเป็นความพยายามส่วนหนึ่งที่ต้องการเปิดพื้นที่และวิธีการมองพัฒนาการของระบอบประชาธิปไตยไทย ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุด

การศึกษาและค้นคว้าทำความเข้าใจในประวัติศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จึงเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงรักษาระบอบประชาธิปไตยนี้ต่อไป
------------------------------------

คู่มือรัฐประหาร โดย พันศักดิ์ วิญญรัตน์


เหตุใดหนังสือเล่มนี้จึงเคยเป็น 'หนังสือต้องห้าม'

เพราะมันบอก วิธีทำรัฐประหาร???

เพราะมันบอก วิธี 'ป้องกัน' รัฐประหาร???

หรือเพียงเพราะชื่อของมันที่ทำให้ใครบางคน 'ระคายเคือง' โดยที่ยังไม่ต้องเปิดอ่าน???

หาคำตอบได้ใน คู่มือรัฐประหาร เล่มนี้เท่านั้น!

------------------------------------

เรย์นัลโด อิเลโต้: มวลชนคนชั้นล่าง ประวัติศาสตร์แห่งชาติ และความรู้แบบอาณานิคม

หมุดหมายสำคัญหนึ่งในการขยายพรมแดนความรู้ด้านฟิลิปปินส์ศึกษาในวงวิชาการไทย

***ชนชั้นล่างที่ถูกเพิกเฉย ไม่ยอมตกเป็นผู้ถูกกระทำเพียงฝ่ายเดียว***

เชิญพบกับ 'ความคิด' และเรื่องราวการต่อสู้ของนักคิดนักเขียน 'เพื่อนบ้าน' อย่างประเทศฟิลิปปินส์ -- เรย์นัลโด อิเลโต้: มวลชนคนชั้นล่าง ประวัติศาสตร์แห่งชาติ และความรู้แบบอาณานิคม --

ผู้เขียน ทวีศักดิ์ เผือกสม - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มาพร้อมผลงานเล่มใหม่หมาดซึ่งมุ่งศึกษาความคิดของนักประวัติศาสตร์ชาวฟิลิปปินส์ผู้มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ

อัดแน่นไปด้วยเรื่องเล่าถึงประวัติศาสตร์ สภาพสังคม และภูมิปัญญาของประเทศฟิลิปปินส์ในรอบ 5 ทศวรรษที่ผ่านมา ผ่านการศึกษางานเขียนทางประวัติศาสตร์ของ ศาสตราจารย์เรย์นัลโด อิเลโต้ นักประวัติศาสตร์และปัญญาชนร่วมสมัยชาวฟิลิปปินส์

------------------------------------

ว่าด้วยการวิเคราะห์วาทกรรมแนววิพากษ์: บทศึกษาวิเคราะห์วาทกรรมการพัฒนา / หลังการพัฒนา

แนะนำแนวคิดทฤษฎีการวิเคราะห์วาทกรรมแนววิพากษ์ พร้อมกับการเสนอวิธีวิทยาและการนำแนวคิดไปใช้ในการวิจัยค้นคว้าด้านการพัฒนา

‘รื้อสร้าง’ วาทกรรมการพัฒนากระแสหลักที่ครองอำนาจนำอยู่ในแวดวงการศึกษาการพัฒนา

อีกทั้งการวิเคราะห์วาทกรรมแนววิพากษ์ในฐานะที่เป็นวิธีวิทยาในการศึกษาการพัฒนา สามารถนำไปสู่การสร้างวาทกรรมการพัฒนาที่มาจากเบื้องล่างและกลุ่มคนที่ถูกกดขี่ เช่น ชาวบ้านธรรมดา

ว่าด้วยการวิเคราะห์วาทกรรมแนววิพากษ์ มีลักษณะคาบเกี่ยวระหว่างการเป็นหนังสือเพื่อแนะนำแนวคิด ทฤษฎีการวิเคราะห์วาทกรรมแนววิพากษ์ พร้อมไปกับการเสนอวิธีวิทยาและการนำแนวคิดไปใช้ในการวิจัยค้นคว้าด้านการพัฒนา ที่เป็นเช่นนั้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าการวิเคราะห์วาทกรรมแนววิพากษ์เป็นทั้งทฤษฎีและวิธีวิทยาโดยตัวเอง


Powered by MakeWebEasy.com