Set 4 เล่มหนาตาสว่าง

คุณสมบัติสินค้า:

อ่านเล่มโคตรหนา ตาสว่างตั้งแต่หน้าแรกยันหนาสุดท้าย

หมวดหมู่ : Special Set งานวิชาการ

Share

- - - รวมความหนาทั้งหมด 1,736 หน้า - - -

น้ำตาเหือด แล้วเลือดตก : สาธกการเมืองไทยในวรรณกรรมโลก

400 หน้า 

หนังสือรวมบทความวิพากษ์วิจารณ์วรรณกรรมของนักเขียนระดับโลก สรุป/ตีความ/เปรียบเทียบแต่ละเรื่องและนำมาเชื่อมโยงกับมิติของ 'สังคมการเมืองไทย'

ไชยันต์ รัชชกูล : เขียน
ไอดา อรุณวงศ์ : บรรณาธิการ
DESIGN | ● สมมติ STUDIO ● | จิรวัฒน์ รอดอิ่ม

ฉบับพิมพ์ครั้งแรก กรกฎาคม 2564
ความหนา : 400 หน้า
ราคาปก 450 บาท
ISBN 978-616-562-022-2

 

[On Bourgeoisie] ความเป็นมาของความคิดทางการเมืองในสยามไทย

504 หน้า

บทความวิเคราะห์และตีความ ว่าด้วยความคิดของไพร่กระฎุมพีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในระยะก้าวผ่านจากสังคมไทยเดิม มาสู่การเป็นสังคมสมัยใหม่

ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ : เขียน
ปิยะวิทย์ เทพอำนวยสกุล : บรรณาธิการ
DESIGN | ● สมมติ STUDIO ● | จิรวัฒน์ รอดอิ่ม

ฉบับพิมพ์ครั้งสอง ตุลาคม 2563
ความหนา : 504 หน้า
ISBN 978-616-562-014-7[ On Sex ] เพศ: จากธรรมชาติ สู่จริยธรรม จนถึงสุนทรียะ และหุ่นยนต์ 

416 หน้า

ว่าด้วยเรื่องราวของเพศ แน่นอน ร้อนแรง เร่าร้อน และยังกลมกล่อมในเรื่องราวเชิงลึก เปิดทุกรูขุมขนการรับรู้ต่อเพศในฐานะที่เป็นเรื่องราวธรรมชาติ ไปจนถึงการเป็นเครื่องมือของศาสนา รัฐ-ชาติ กระทั่งการแพทย์

ธเนศ วงศ์ยานนาวา : เขียน
ปิยะวิทย์ เทพอำนวยสกุล : บรรณาธิการ
จิรวัฒน์ รอดอิ่ม : ออกแบบปก

พิมพ์ครั้งที่สี่ : มีนาคม 2562
ความหนา : 416 หน้า
ราคาปก 350 บาท
ISBN 978-616-7196-92-3[On Legitimacy] ความสมเหตุสมผลของความชอบธรรม (การครอบงำ)

416 หน้า

เปิดเปลือยความชอบธรรมที่รัฐ (พยายาม) สร้างขึ้นมาโดยใช้ความสมเหตุสมผล และตั้งคำถามต่อสิ่งนั้นว่ามีบางสิ่งซ่อนอยู่เบื้องหลังหรือไม่

ธเนศ วงศ์ยานนาวา : เขียน
ปิยะวิทย์ เทพอำนวยสกุล : บรรณาธิการ
ปฐมพงศ์ น้ำใจดี : ออกแบบปก
สุธี คุณาวิชยานนท์ : ภาพปก

ความหนา : 416 หน้า
ISBN: 978-616-7196-61-9

Powered by MakeWebEasy.com