2475 (ไม่) อภิวัฒน์

Last updated: 2020-08-15  |  3407 จำนวนผู้เข้าชม  | 

2475 (ไม่) อภิวัฒน์

  • ประวัติศาสตร์ถูกสร้างขึ้นได้จากปัจจุบัน
  • ประชาชน: ผู้ที่ยืนอยู่นอกเวทีของการสับเปลี่ยนอำนาจระหว่างชนชั้นนำ
  • ทำความเข้าใจประวัติศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
  • 6 อันดับ ความจริงของการเมืองไทย"ประวัติศาสตร์ถูกสร้างขึ้นได้จากปัจจุบัน"

นี่คือประโยคหนึ่งที่รู้โดยทั่วกัน (และเป็นความจริง)

ปฏิเสธไม่ได้เลย...เพราะประวัติศาสตร์ล้วนถูกสร้างขึ้นจากผู้ชนะ ผู้มีอำนาจ หรือกล่าวโดยรวมได้ว่าเป็น 'ความทรงจำ' ที่ผลิตสร้างจาก 'ชนชั้นนำ'

แน่ละ หากก้มหน้าก้มตายอมรับชะตากรรมไปโดยไม่ต้องคิด ไม่ต้องดิ้นรน ไม่ต้องหาเหตุผล ไม่ต้องตั้งคำถาม...มันก็คงไม่ลำบาก (แต่จะสุขสบายหรือเปล่า นั่นอีกเรื่องหนึ่ง)

หลายครั้งหลายหนที่เราไม่รู้สึกหรือไม่ได้รับผลกระทบจาก 'ประวัติศาสตร์' ที่ถูกประดิษฐ์ ตกแต่ง และบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริง อาจด้วยเหตุเพราะว่าผลที่เกิดขึ้นไม่ได้สร้างแรงกระทบต่อเรามากนัก

แม้ไม่เห็นด้วย แต่มันก็เป็นไปได้ว่า เราเป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่ร่วมหัวจมท้ายไปกับการประกอบสร้าง 'ความจริงใหม่' นี้

ไม่ต่างอะไรจากการเมืองไทยที่ยังคงย่ำอยู่กับที่ ไม่เคยหลุดพ้นไปจากวังวนและวงจรเดิมๆ

ประชาชนถูกทำให้เป็นเพียงผู้ที่ยืนอยู่นอกเวทีของการสับเปลี่ยนอำนาจระหว่างชนชั้นนำ และถูกกักขังอิสรภาพทางความคิดจากกลุ่มคนที่ ปรีดี พนมยงค์ เรียกว่า 'พวกซากเดนทัศนะเก่า'

การศึกษาและค้นคว้าทำความเข้าใจในประวัติศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จึงเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงรักษาระบอบประชาธิปไตยนี้ต่อไป

สำนักพิมพ์สมมติขอแนะนำ แปดทศวรรษสยามปฏิวัติ : บทวิเคราะห์การเมืองและประชาธิปไตยสยามไทยในระยะเปลี่ยนผ่านหนังสือเล่มนี้เป็นบทวิเคราะห์ทางการเมืองและประชาธิปไตยสยามไทยในระยะเปลี่ยนผ่าน ตั้งแต่เปลี่ยนแปลงระบบการปกครองในปี พ.ศ.2475

ด้วยการนำเสนอมุมมองทางการเมือง ซึ่งเป็นความพยายามเปิดพื้นที่และวิธีการมองพัฒนาการของระบอบประชาธิปไตยไทย ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุด

สนพ.คัด 6 อันดับ ความจริงของการเมืองไทย มาไว้ในที่นี้แล้ว
-------------------#1
"...ความลึกลับดำมืดและเหตุการณ์ที่ไม่อาจอธิบายได้ด้วยเหตุและผลนั้น เป็นการสะท้อนถึงลักษณะของการเมืองแบบเก่าที่วางอยู่บนโลกทรรศน์อำนาจนิยม..."

บางส่วนจาก การปฏิวัติประชาธิปไตยในสยาม ล้มเหลวจริงหรือ?
-------------------#2
"...การเปลี่ยนแปลงและความหมายแห่งคุณค่าของชีวิตไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆ... ทว่าจะต้องเกิดมาจากวิญญาณของมนุษย์ และความเป็นมนุษย์จักเกิดขึ้นเมื่อเขามีสำนึกของความเป็นมนุษย์..."

บางส่วนจาก สู่วิญญาณของ ขบวนการเดือนตุลาคม
-------------------#3
"...ชีวิตมนุษย์คือการเปลี่ยนแปลง ชีวิตที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา ในที่สุดก็เป็นได้เพียงแค่กลไกชิ้นหนึ่ง ที่ราคาค่างวดของมันก็มีเท่าที่มันสามารถเดินไปได้ตามความปรารถนาของผู้เป็นเจ้า (ของ)..."

บางส่วนจาก มนุษยภาพ: ว่าด้วยความกลัว ปัญญา และเสรีภาพ
-------------------#4
"...เวลาส่วนใหญ่ของรัฐธรรมนูญไทยไม่ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองมีจุดมุ่งหมายจะทำ นั่นคือการดำรงไว้ซึ่งการเป็นกฎหมายสูงสุดของระบอบการปกครองที่เรียกว่าประชาธิปไตย..."

บางส่วนจาก บทบาททางประวัติศาสตร์ของ รัฐธรรมนูญในระบบประชาธิปไตยไทย
-------------------#5
"...เป็นไปไม่ได้ที่จะให้ผู้มีอำนาจหรือคณะอำนาจใดสั่งสอนให้ราษฎรพลเมืองแห่งรัฐ เกิดความเข้าใจและตระหนักในความหมายศักดิ์สิทธิ์ของรัฐธรรมนูญ โดยที่ชีวิตการเมืองส่วนใหญ่ของพวกเราไม่ได้มีอำนาจอธิปไตยอยู่ในมือเลยแม้แต่น้อย..."

บางส่วนจาก บทบาททางประวัติศาสตร์ของ รัฐธรรมนูญในระบบประชาธิปไตยไทย
-------------------#6
"...การสถาปนาระบบกึ่งเก่ากึ่งใหม่ ซึ่งประกอบด้วย 'ราชาธิปไตย' และ 'ประชาธิปไตย' เข้าด้วยกัน กลับไปด้วยกันได้กับลักษณะความคิดสมัยใหม่ของสยาม ที่มีการผสมปนเปกันระหว่าง 'ใหม่-เก่า' และ 'นอก-ใน' มายาวนาน..."

บางส่วนจาก แปดทศวรรษสยามปฏิวัติ: ความคิดว่าด้วยระบบประชาธิปไตยในระยะเปลี่ยนผ่าน
-------------------

หากบางท่อนบางตอนที่เรานำเสนอนี้ ทำให้ผู้อ่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย เราขอเชิญชวนให้ลองเลือกหนังสือเล่มนี้ไปอ่านตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อสร้างบทสนทนา เพื่อไม่ร่วมหัวจมท้ายไปกับการสร้าง 'ความจริงจอมปลอม' และเพื่อ 'ประชาธิปไตยที่เป็นจริง'คลิกสั่งซื้อ แปดทศวรรษสยามปฏิวัติ: ความคิดว่าด้วยระบบประชาธิปไตยในระยะเปลี่ยนผ่านสนใจคลิกสั่งซื้อ Set 3 เล่ม เรียนรู้การเมืองไทย ราคาพิเศษ!!!
-------------------

สำนักพิมพ์สมมติขอเชิญชวน 'ผู้อ่าน' ร่วมสวมใส่ เสื้อยืดสีดำ 2475  / เสื้อไม่ไว้วางใจ และ เสื้อยืดคำประกาศของคณะราษฎร เพื่อเป็นหนึ่งสัญลักษณ์ของการไม่สยบยอมต่ออำนาจอันไม่ชอบมาพากล


1. เสื้อยืดสีดำ 2475

คลิก https://www.sm-thaipublishing.com/product/25393/2475-t-shirt-black-edition


=============================

2. เสื้อไม่ไว้วางใจ


ในราคาพิเศษ 380 บาท
คลิก http://bit.ly/39417qK

● เสื้อยืดสีดำแสดงความเงียบ สงบ ทว่ามีนัยถึงความแข็งแกร่ง ไม่โอนอ่อน และไม่สยบยอม
● ข้อความบนเสื้อยืดสีดำ ทำหน้าที่ส่งเสียงกู่ตะโกนถึงความต้องการและการต่อต้านอย่างเงียบสงบที่สุด!!!

=============================

3. เสื้อยืดคำประกาศคณะราษฎร

ร่วม
ระลึกถึงหลักการตั้งต้นของ 'คณะราษฎร' กลุ่มคณะผู้นำประชาธิปไตยมาสู่สังคมไทย ในวาระครบรอบ 88 ปี อภิวัฒน์ 2475


คลิกสั่งซื้อ เสื้อยืดคำประกาศคณะราษฎร

ราคา 380 บาท

กล่าวสำหรับข้อความ 'พึงรู้เถิดว่าประเทศเรานี้เป็นของราษฎร' คือวรรคทองวรรคหนึ่งที่ปรากฏอยู่ใน 'คำประกาศคณะราษฎร' ที่ถูกนำมาขณะย่ำรุ่งของวันที่ 24 มิ.ย. 2475

และหากใครก็ตามที่ได้อ่าน 'คำประกาศฯ' จะเห็นว่า ข้อความ 'พึงรู้เถิดว่าประเทศเรานี้เป็นของราษฎร' นำหน้าประโยคที่ต่อท้ายมาอย่างมีนัยสำคัญ!!!

ถึงเวลายืนยันตัวตน และชัดเจนในสิ่ง 'จุดยืน' และ 'อุดมคติตั้งต้น'

ร่วมเป็นหนึ่งในผู้ครอบครองเสื้อ 'พึงรู้เถิดว่าประเทศเรานี้เป็นของราษฎร'

==================


ORDER NOW

ยกชุด 8 เล่มใหม่ล่าสุด!!! จากสำนักพิมพ์สมมติ จับจองเป็นเจ้าของหนังสือสุดสวยทั้ง 8 เล่มนี้ -- ในราคาพิเศษ 
8 เล่มครบทุกชุดงาน ครบทุกอรรถรส (คลิกที่ชื่อเล่ม / ชื่อนักเขียน เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)


นี่คือความมุ่งมั่นตั้งใจหนึ่ง ที่เรากล้ารับประกันถึงความคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ของผู้อ่าน


หากหนังสือทุกเล่มที่ผ่านมาของเรา พอจะนำเสนอให้เห็นถึง ความเอาจริงเอาจังต่อวิชาชีพและมาตรฐานการทำหนังสือของสำนักพิมพ์ การสนับสนุนของผู้อ่าน จะทำให้ความตั้งใจของเราไม่สูญเปล่า

สั่งซื้อยกชุดในราคาพิเศษ คลิก https://bit.ly/3alEWMu

สนพ.สมมติขอขอบคุณทุกแรงสนับสนุน

Powered by MakeWebEasy.com