Set 8 เล่ม รื้อ-สร้าง และท้าทายทางความคิด

คุณสมบัติสินค้า:

ชุดงานที่ชวนกันมาตั้งคำถามต่อสรรพสิ่งดั้งเดิมทั้งหลายรอบตัว คิด ค้นหา ผ่านตัวบทต่างๆ ในงานวิชาการเหล่านี้ เพื่อเปิดโลกทรรศน์และมุมมองที่กว้างออกไป

หมวดหมู่ : Special Set งานวิชาการ

Share

ในความเชื่อหนึ่งๆ มันควรมีอีกร้อยๆ ความไม่เชื่อตามมา

คำถามจึงมีอยู่ว่า เราเคยสำรวจตรวจตัวเองมากน้อยเพียงใดต่อสัดส่วนของ 'ความเชื่อ' และ 'ไม่เชื่อ'

สนพ.สมมติชวนกันมาตั้งคำถามต่อสรรพสิ่งดั้งเดิมทั้งหลายรอบตัว คิด ค้นหา ผ่านตัวบทต่างๆ ในงานวิชาการเหล่านี้ เพื่อเปิดโลกทรรศน์และมุมมองที่กว้างออกไป

== ทั้งหมด 8 เล่ม ==

[ On Politics] 1968 เชิงอรรถการปฏิวัติ - ว่าด้วยการปฏิวัติและการเคลื่อนไหวทางการเมืองปี 1968 ซึ่งส่งผลสะเทือนและสร้างความตื่นตัวของประชาชนให้หันมาสนใจการเคลื่อนไหวกันทั่วโลก นับเป็นงานเขียนเล่มแรกๆ ในโลกภาษาไทยก็ว่าได้ที่บอกเล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์ 'May 1968'


บทแนะนำสกุลความคิดหลังโครงสร้างนิยม (Introducing Poststructuralism) - หนังสือแนะนำสกุลความคิดของผู้ที่มีอิทธิพลในการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ทางปัญญาของโลกวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ในปลายศตวรรษที่ 20

ประวัติศาสตร์แห่งการเดินทางและภูมิศาสตร์การเมืองในรอบศตวรรษ -  ว่าด้วยการท่องเที่ยว ในฐานะมรดกแห่งการสร้างชาติของรัฐไทย จากรัฐจารีต สงครามเวียดนาม สู่ยุครัฐประหาร 2549 (On Thai Tourism)

วาระสมมติ หมายเลข 01 ว่าด้วยวรรณกรรม (HIDDEN AGENDA - On Literature)  - บทความวิจารณ์ทั้งวรรณกรรมไทยและเทศ 8 บทความ ที่ชวนอ่านอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังมีเรื่องสั้นอีก 4 เรื่องต่างประเด็น และต่างกลวิธีเล่าเรื่องที่แปลกใหม่!!!

[ On Multiculturalism ] ความไม่หลากหลายของความหลากหลายทางวัฒนธรรม - หนึ่งในเล่มขายดีของธเนศ ความลักลั่น ย้อนแย้งต่างๆ ที่ปรากฏในเล่ม ยังสดใหม่ และไม่มีทีท่าว่าจะหาข้อสรุปลงตัวได้ในเร็ววัน

ดั่งสลักและขัดเงา - นี่ไม่ใช่ตำราสำเร็จรูปทางปรัชญา หากแต่เป็นการสนทนาเพื่อค้นหา 'ความจริง' เช่นเรื่องศาสดา โลก มนุษย์ และผู้หญิง เป็นบทสนทนาระหว่างศิษย์และอาจารย์เพื่อเรียนรู้และต่อยอดความคิด อีกทั้งยังเป็น 'สื่อ' ให้ผู้อ่านร่วม 'สนทนา' ทางปรัชญาต่อผู้เขียนทั้ง 9 คน ในการ 'แสวงหาความรู้' ใหม่อีกเช่นกัน


เสียงของความเปลี่ยนแปลง - มุมมองต่อเสียงเพลงที่ตั้งคำถามต่อสังคม การเมือง และวัฒนธรรมที่แทรกอยู่ระหว่างโน้ตเพลง

[ON MONOTHEISM] ว่าด้วยเอกเทวนิยม
ว่าด้วยเส้นทางแห่งศรัทธา ที่มี ‘พระผู้เป็นเจ้า’ เป็นแกนกลาง และการนับถือพระเจ้าองค์เดียวที่สะท้อนถึงการผูกขาดและสถาปนาอำนาจทางการเมือง!

Powered by MakeWebEasy.com