Set 8 เล่ม รื้อ-สร้าง และท้าทายทางความคิด

ชุดงานที่ชวนกันมาตั้งคำถามต่อสรรพสิ่งดั้งเดิมทั้งหลายรอบตัว คิด ค้นหา ผ่านตัวบทต่างๆ ในงานวิชาการเหล่านี้ เพื่อเปิดโลกทรรศน์และมุมมองที่กว้างออกไป

หมวดหมู่ : Special Set งานวิชาการ

Share

ในความเชื่อหนึ่งๆ มันควรมีอีกร้อยๆ ความไม่เชื่อตามมา

คำถามจึงมีอยู่ว่า เราเคยสำรวจตรวจตัวเองมากน้อยเพียงใดต่อสัดส่วนของ 'ความเชื่อ' และ 'ไม่เชื่อ'

สนพ.สมมติชวนกันมาตั้งคำถามต่อสรรพสิ่งดั้งเดิมทั้งหลายรอบตัว คิด ค้นหา ผ่านตัวบทต่างๆ ในงานวิชาการเหล่านี้ เพื่อเปิดโลกทรรศน์และมุมมองที่กว้างออกไป

== ทั้งหมด 8 เล่ม ==

ว่าด้วยประชาชน (On People) ฉบับพิมพ์ครั้งที่สอง
การกลับมาอีกครั้งของแผนที่การเดินทางเพื่อสืบเสาะหาความหมายของคำว่า 'ประชาชน' ตั้งแต่โรมันโบราณ ที่ 'ประชาชน' ไม่ควรพลาด การันตีความเข้มข้นโดย ธเนศ วงศ์ยานนาวา


บทแนะนำสกุลความคิดหลังโครงสร้างนิยม (Introducing Poststructuralism) - หนังสือแนะนำสกุลความคิดของผู้ที่มีอิทธิพลในการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ทางปัญญาของโลกวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ในปลายศตวรรษที่ 20

เรย์นัลโด อิเลโต้: มวลชนคนชั้นล่าง ประวัติศาสตร์แห่งชาติ และความรู้แบบอาณานิคม -  คืนพื้นที่ความทรงจำร่วมในประวัติศาสตร์ชาติให้แก่ 'กลุ่มคนชายขอบ' และ 'มวลชนคนชั้นล่าง' ของฟิลิปปินส์ รวมถึงการวิพากษ์ความรู้แบบอาณานิคมที่ครอบงำการเขียนประวัติศาสตร์กระแสหลักของฟิลิปปินส์มาเป็นเวลานาน

วาระสมมติ หมายเลข 01 ว่าด้วยวรรณกรรม (HIDDEN AGENDA - On Literature)  - บทความวิจารณ์ทั้งวรรณกรรมไทยและเทศ 8 บทความ ที่ชวนอ่านอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังมีเรื่องสั้นอีก 4 เรื่องต่างประเด็น และต่างกลวิธีเล่าเรื่องที่แปลกใหม่!!!

[ On Multiculturalism ] ความไม่หลากหลายของความหลากหลายทางวัฒนธรรม - หนึ่งในเล่มขายดีของธเนศ ความลักลั่น ย้อนแย้งต่างๆ ที่ปรากฏในเล่ม ยังสดใหม่ และไม่มีทีท่าว่าจะหาข้อสรุปลงตัวได้ในเร็ววัน

ดั่งสลักและขัดเงา - นี่ไม่ใช่ตำราสำเร็จรูปทางปรัชญา หากแต่เป็นการสนทนาเพื่อค้นหา 'ความจริง' เช่นเรื่องศาสดา โลก มนุษย์ และผู้หญิง เป็นบทสนทนาระหว่างศิษย์และอาจารย์เพื่อเรียนรู้และต่อยอดความคิด อีกทั้งยังเป็น 'สื่อ' ให้ผู้อ่านร่วม 'สนทนา' ทางปรัชญาต่อผู้เขียนทั้ง 9 คน ในการ 'แสวงหาความรู้' ใหม่อีกเช่นกัน


เสียงของความเปลี่ยนแปลง - มุมมองต่อเสียงเพลงที่ตั้งคำถามต่อสังคม การเมือง และวัฒนธรรมที่แทรกอยู่ระหว่างโน้ตเพลง

[ON MONOTHEISM] ว่าด้วยเอกเทวนิยม
ว่าด้วยเส้นทางแห่งศรัทธา ที่มี ‘พระผู้เป็นเจ้า’ เป็นแกนกลาง และการนับถือพระเจ้าองค์เดียวที่สะท้อนถึงการผูกขาดและสถาปนาอำนาจทางการเมือง!

Powered by MakeWebEasy.com