ประวัติศาสตร์แห่งการเดินทางและภูมิศาสตร์การเมืองในรอบศตวรรษ

ว่าด้วยการท่องเที่ยว ในฐานะมรดกแห่งการสร้างชาติของรัฐไทย จากรัฐจารีต สงครามเวียดนาม สู่ยุครัฐประหาร 2549 (On Thai Tourism)

Share

การเดินทางและท่องเที่ยวในประเทศไทยเริ่มขึ้นเมื่อใด??

ใครเป็นผู้กำหนดให้คุณสามารถท่องเที่ยว??

รู้หรือไม่ว่า การท่องเที่ยวเกี่ยวข้องกับชนชั้นและความสัมพันธ์เชิงอำนาจแทบทั้งสิ้น??

อะไรคือรากฐานที่แท้จริงของการท่องเที่ยวไทย??ประวัติศาสตร์แห่งการเดินทางและภูมิศาสตร์การเมืองในรอบศตวรรษ เป็นหนังสือความรู้ในเชิงประวัติศาสตร์ พูดถึงความสัมพันธ์เชิงอำนาจของการท่องเที่ยวที่ดำรงอยู่ในสังคมไทยผ่านสถานภาพของชนชั้นในสังคม

ที่จริงแล้วอำนาจเป็นตัวกำหนดความสามารถในการเดินทางและเข้าถึงสถานที่ต่างๆ หนังสือเล่มนี้ฉายภาพให้เห็นว่า การท่องเที่ยวไปในแดนต่างๆ สะท้อนให้เห็นพลานุภาพของอำนาจทางการเมืองอย่างไร

แต่ละยุคสมัยมีเงื่อนไขและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเดินทางและการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน การเกิดขึ้นของแหล่งท่องเที่ยวหรือการกลายเป็นที่นิยม จึงขึ้นอยู่กับสาเหตุที่แตกต่างกันไปด้วย การอธิบายลักษณะเฉพาะและความเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ ใช้กรอบศึกษาทางประวัติศาสตร์ในการวิเคราะห์เป็นพื้นฐาน โดยขยายพื้นที่ของประวัติศาสตร์สังคมอันจะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางสังคมและผู้คนในยุคสมัยต่างๆ พร้อมไปกับนโยบายของรัฐกับบทบาทที่ขยายตัวขึ้นอย่างมากในช่วงหลังสงครามเย็น อันกลายเป็นรากฐานสำคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในทุกวันนี้


┈ ┉ ┈

ประวัติศาสตร์แห่งการเดินทางและภูมิศาสตร์การเมืองในรอบศตวรรษ

ว่าด้วยการท่องเที่ยว ในฐานะมรดกแห่งการสร้างชาติของรัฐไทย จากรัฐจารีต สงครามเวียดนาม สู่ยุครัฐประหาร 2549 (On Thai Tourism)


ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ : เขียน
วริศ ลิขิตอนุสรณ์ : บรรณาธิการเล่ม
ปิยะวิทย์ เทพอำนวยสกุล : บรรณาธิการสำนักพิมพ์
DESIGN | ● สมมติ STUDIO ● | จิรวัฒน์ รอดอิ่ม

ฉบับพิมพ์ครั้งแรก ตุลาคม 2563
ความหนา : 272 หน้า
ISBN 978-616-562-013-0


- สารบัญ -

คำนำ

บทกล่าวนำ | ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์
การท่องเที่ยวหลังโรคระบาด ความพังพินาศของสามัญชนกับทางรอดเศรษฐกิจไทย

บทนำ

บทที่ 1 นิราศและยาตรา การเดินทางแห่งยุคจารีต (ทศวรรษ 2320 ถึง ทศวรรษ 2420)

บทที่ 2 พักผ่อนหย่อนใจ การเดินทางของเจ้านายและชนชั้นผู้มีเวลาว่าง (ทศวรรษ 2430 ถึง พุทธศักราช 2475)

บทที่ 3 รุ่งอรุณแห่งรัฐประชาชาติ การท่องเที่ยวกับชาตินิยมและท้องถิ่นนิยม (พุทธศักราช 2475 ถึง พุทธศักราช 2500)

บทที่ 4 รายได้จากสงคราม และการกลายเป็นอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (พุทธศักราช 2500 ถึง พุทธศักราช 2522)

บทที่ 5 เที่ยวสร้างไทย การขยายตัวของตลาดภายในและการหลั่งไหลจากต่างชาติ (พุทธศักราช 2522 ถึง พุทธศักราช 2549)

บทที่ 6 บทสรุป
==========

เก็บให้ครบ ชุดประวัติศาสตร์ความคิดในรัฐไทย

สั่งซื้อ https://www.sm-thaipublishing.com/product/29925/set-thai-history-concept==========

- - Order NOW - -

สั่งซื้อ 8 หนังสือใหม่รอบตุลา 2563 ราคาพิเศษ

  • วรรณกรรมแปล ราโชมอน ในตำนาน
  • คนแคระ ฉบับพิมพ์พิเศษ ควรค่าแก่การสะสม
  • การกลับมาของนักคิดแถวหน้าของโลก 3 คน
  • เปิดตัวชุดงานใหม่ - ชุดประวัติศาสตร์ความคิดในรัฐไทย 3 เล่ม / พร้อมให้คุณเบิกเนตร ตาสว่าง กับประวัติศาสตร์ที๋โรงเรียนไม่ได้สอน!!!


Powered by MakeWebEasy.com