ราชาชาตินิยม | โหลดฟรี 10 บทความ

Last updated: 19 พ.ค. 2564  |  23712 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ราชาชาตินิยม | โหลดฟรี 10 บทความ

สั่งซื้อได้แล้ววันนี้

หนึ่ง-เก้า-แปด-สี่ (1984) ฉบับครบรอบ 72 ปี ครบชุดการออกแบบ - 4 ปก
ฟ้าบ่กั้น ฉบับพิเศษ ในวาระ 90 ปี ลาว คำหอม

ฟ้าบ่กั้น หนังสือสุดคลาสสิคของไทย วรรณกรรมแห่งฤดูกาล รวมเรื่องสั้นว่าด้วยความยากไร้และคับแค้นของสังคมไทย | ถูกแปลเป็นภาษาต่างประเทศมากมาย | ยังเหมาะแก่การอ่านในทุกยุคทุกสมัย กล่าวได้ว่า ชะตากรรมของตัวละครในทุกเรื่องสั้นยังไม่เคยตกยุคหรือล้าสมัย ...เมื่อฟ้าไม่เคยกลั่นแกล้งคน หากแต่คนบนฟ้าต่างหากที่หวงแหนอำนาจและกดขี่...=====

รวมบทความเกี่ยวกับประเด็น 'ราชาชาตินิยม' ที่สามารถโหลดไปอ่านกันแบบฟรีๆ จากหลายท่าน

ธงชัย วินิจจะกูล . ประจักษ์ ก้องกีรติ . เสกสรรค์ ประเสริฐกุล . เก่งกิจ กิติเรียงลาภ . ชัยพงษ์ สำเนียง . ปฤณ เทพนรินทร์ . ดาวราย ลิ่มสายหั้ว . สุรชาติ บำรุงสุข . อดินันท์ พรหมพันธ์ใจ . เปรมโรจน์ บางอ้อ


1. ประวัติศาสตร์ไทยแบบราชาชาตินิยม : จากยุคอาณานิคมอำพราง สู่ราชาชาตินิยมใหม่หรือลัทธิเสด็จพ่อของกระฎุมพีไทยในปัจจุบัน
— ธงชัย วินิจจะกูล

"ประวัติศาสตร์ราชาชาตินิยมทั้งเก่าใหม่...มีหน้าที่ตอกย้ำความรู้แบบฉบับ และสัจจะอันจริงแท้แน่นอน เพื่อค้ำจุนระเบียบสังคมแบบราชาชาตินิยม"

https://bit.ly/2UuAWEl
============

2. 40 ปี ราชาชาตินิยมประชาธิปไตย ใน 40 ปี 14 ตุลา
— ประจักษ์ ก้องกีรติ

"14 ตุลาใช้วาทกรรมราชาชาตินิยมล้มล้างเผด็จการทหารและต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย แต่ 19 กันยาล้มล้างประชาธิปไตยเพื่อราชาชาตินิยม"

https://bit.ly/2AocyNZ
============

3. มายาคติว่าด้วยชาติ | บทที่ 2 ในเล่มถอดรื้อมายาคติ
— เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

"การจะทำให้ประชาธิปไตยเป็นอุดมการณ์หลักของสังคมไทย คงหนีไม่พ้นที่จะต้องหักล้างกับอัตลักษณ์ไทยในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญ นั่นก็เพราะอัตลักษณ์ไทยที่นิยามโดยรัฐมีความเป็นอำนาจนิยมมาตั้งแต่ต้น"

https://bit.ly/3fdy0DV
============

4. โฉมหน้าราชาชาตินิยม ว่าด้วยประวัติศาสตร์ไทย (คำนำ)
— ธงชัย วินิจจะกูล

"ราชาชาตินิยมมิได้เป็นเพียงแค่อุดมการณ์หลักของความรู้ประวัติศาสตร์เท่านั้น แต่ยังเป็นรากของความรับรู้หรือมโนทัศน์เกี่ยวกับสังคมไทยในด้านอื่นๆ ด้วย"

https://bit.ly/2AZx9b9
============

5. ราชาชาตินิยมกับการเขียนประวัติศาสตร์ชาติไทย และประวัติศาสตร์กระแสอื่นในฐานะเชิงอรรถ
— ชัยพงษ์ สำเนียง

"อุดมการณ์ 'ราชาชาตินิยม' เป็นอุดมการณ์ที่ถือว่าพระมหากษัตริย์ เป็น 'หัวใจของชาติ' เป็นผู้นำทางด้านศีลธรรม คุณธรรม พระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้มีลำดับชั้นสูงสุดในสังคมไทย เป็นผู้คอยถวายคาแนะนำให้แก่ผู้นำ"

https://bit.ly/2XNexnH
============

6. การก่อตัวของอุดมการณ์ราชาชาตินิยม, 2490-2510
— ปฤณ เทพนรินทร์

"อันตรายของความคิด จิตสำนึกเช่นนี้ (อุดมการณ์ราชาชาตินิยม) มีอยู่มาก อย่างน้อยการเชิดชูชาติพันธุ์ที่กุมอำนาจ (ในฐานะผู้ชนะในการรวบรวม/ยึดครองดินแดน) และทิ้งประวัติศาสตร์หรือการทำความเข้าใจกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ นั้นไม่ต่างจากการยัดเยียดอัตลักษณ์และประวัติศาสตร์ของผู้ชนะ"

https://bit.ly/2XLs7Ii
============

7. แนวคิดชาตินิยมไทยกับการเรียกร้องดินแดนคืนจากฝรั่งเศสสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม (พ.ศ.2481-2484)
— ดาวราย ลิ่มสายหั้ว และ สุรชาติ บำรุงสุข

"แนวคิดชาตินิยมแบบราชาชาตินิยมของสยามถูกปรับเปลี่ยนมาเป็นแนวคิดชาตินิยมแบบอำมาตยา-เสนาชาตินิยม กล่าวคือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง รัฐบาลเผชิญความไม่มั่นคงภายในอย่างมากเนื่องด้วยอำนาจใหม่ (คณะราษฎร) ปะทะกับอำนาจเก่า (คณะเจ้าและขุนนาง) ดังนั้นสิ่งที่รัฐบาล (คณะราษฎร) ต้องทำคือสร้างสัญลักษณ์ของความเป็นชาติขึ้นมาใหม่"

https://bit.ly/30qRrFi
============

8. ประวัติศาสตร์เพื่อความมั่นคงแห่งรัฐ : การเปรียบเทียบชุดความรู้ทางประวัติศาสตร์ของไทย
— อดินันท์ พรหมพันธ์ใจ

"เมื่อ คสช. ยึดอำนาจและจัดตั้งรัฐบาลได้ตัดสินชี้ขาดว่าฝ่ายรัฐเลือกข้างอนุรักษนิยมด้วยการออกหนังสือ 'ประวัติศาสตร์ชาติไทย' ใน ค.ศ. 2015 โดยกรมศิลปากร...ภาครัฐยิ่งผลิตความรู้ทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับชุดความรู้ราชาชาตินิยม"

https://bit.ly/2YqF2yK
============

9. ปัญญาชนชุมชน-ชาตินิยม กับ กระบวนการก่อตัวของกลุ่มก้อนทางประวัติศาสตร์แบบชุมชน-ชาตินิยมที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้นำ
— เก่งกิจ กิติเรียงลาภ

"วาทกรรมชุมชน-ชาตินิยมที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้นำ...มีส่วนสำคัญอย่างมากที่ทำให้คนจำนวนมาก โอยเฉพาะในเวดวงปัญญาชนสายชุมชน-ชาตินิยมมองว่า 'เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองจัดเป็นแนวคิดที่แสดงถึงความเป็นเศรษฐกิจชาตินิยมรูปแบบหนึ่ง' ซึ่งไม่ใช่การทำลายหรือต่อต้านระบบทุนนิยม"
หน้า 27

https://bit.ly/3flrPOz
============

10. แนวคิด 'ชาตินิยม' ในแบบเรียนประวัติศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
— เปรมโรจน์ บางอ้อ

"จากการศึกษาแบบเรียนประวัติศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ผู้ศึกษาพบว่า การเล่าเรื่องทางประวัติศาสตร์เพื่อปลูกฝังหรือถ่ายทอดแนวคิดราชาชาตินิยม และแนวคิดเชื้อชาตินิยมให้แก่ผู้อ่าน โดยอาศัยโครงเรื่อง 3 ลักษณะ ดังนี้ 1. สุขนาฏรรม (comedy) 2. โศกนาฏกรรม (Tragedy) 3. พาฝัน (Romance)"

https://bit.ly/3dSv1Ro
============


/ Bonus - บทสัมภาษณ์ /

11. ประวัติศาสตร์ 'ราชาชาตินิยม' และ 'ผี' ในการเมืองไทย
— BBC Thai สัมภาษณ์ ธงชัย วินิจจะกูล

https://bit.ly/2UvA9mD
==============================

สนใจ งานวิชาการว่าด้วยวิวัฒนาการของการเมืองทั้งไทยและเทศ ไปจนถึงคอนเซ็ปต์ว่าด้วยการรัฐประหาร

เรามีชุดหนังสือในช่วง MID-YEAR SALE

จัดชุดหนังสืออย่างพิถีพิถัน มากกว่า 40 ชุด
จากหนังสือกว่า 100 ปก ในราคาสุดพิเศษ

Set 3 เล่ม เรียนรู้การเมืองไทย
Set 8 เล่ม รื้อ-สร้าง และท้าทายทางความคิด
Set 8 เล่ม บทสรุปทางความคิดของนักคิดระดับโลก
Set 8 เล่ม ครบทั้งวรรณกรรมแปล วรรณกรรมไทย งานวิชาการ บทกวี
==============================

บทความที่คุณน่าจะชอบ

ธงชัย  วินิจจะกูล | อุตสาหกรรมแห่งความจงรักภักดี /
สัญลักษณ์คณะราษฎรที่หายไป...เราจะจดจำไว้ /
ธงชัย  วินิจจะกูล | อำนาจของสาธารณชน จากบทกล่าวตามในหนังสือ 1984 /
/ รัฐประหารไทย | รวม 10 บทความสุดเข้ม /
/ 10 หนังสือสำหรับคน 'อยู่ไม่เป็น' /
==================

สำนักพิมพ์สมมติแจก Code ส่วนลด **จำนวนจำกัด**

ส่วนลด 100.-  เพียงใส่ code READER100 | เมื่อช้อปครบ 900.-
ส่วนลด 200.-  เพียงใส่ code READER200 | เมื่อช้อปครบ 1,500.-พบกับ 'หนังสือดี ราคาโดน' ที่ 'ลดแล้ว ลดอีก' คัดเน้นๆ มาให้ผู้อ่านเลือกสรรกันอย่างครบรส ทุกหมวดหมู่จัดชุดหนังสืออย่างพิถีพิถัน มากกว่า 40 ชุด จากหนังสือกว่า 100 ปก ในราคาสุดพิเศษ

โปรดอย่ารอช้า หนังสือบางเล่มเหลือจำนวนจำกัด

หนังสือดี! ราคาโดน! ที่ผู้อ่านไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง!!!

คลิก https://www.sm-thaipublishing.com/category/3755/special-set

==================

Order NOW - คลิกสั่งซื้อที่รูป -

เสื้อยืดสำหรับราษฎรทั้งหลาย

1. เสื้อศรัทธา
2. เสือราษฎร
3. เสื้อยืดไม่ไว้วางใจ


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้