Complete Set รวมหนังสือทุกเล่มที่ตีพิมพ์ปี 2563

คุณสมบัติสินค้า:

สนพ.สมมติรวมหนังสือ 16 เล่มในรอบปี 2563

หมวดหมู่ : Special Set

Share


1. ราโชมอน และเรื่องสั้นอื่นๆ (Rashomon and Other Stories)
วรรณกรรมในวงเล็บลำดับที่ 3

ริวโนะสุเกะ อะคุตะงะวะ (Ryūnosuke Akutagawa) : เขียน
มณฑา พิมพ์ทอง และคณะ : แปล
อนุสรณ์ ติปยานนท์ : บทกล่าวตาม (พิมพ์ครั้งแรก)
วาด รวี : บทกล่าวตาม (พิมพ์ครั้งที่สอง)
ปิยะวิทย์ เทพอำนวยสกุล : บรรณาธิการ
มณฑา พิมพ์ทอง : ที่ปรึกษาบรรณาธิการ
DESIGN | ● สมมติ STUDIO ● | จิรวัฒน์ รอดอิ่ม

ฉบับพิมพ์ครั้งที่สี่ : กันยายน 2563
ความหนา : 228 หน้า
ราคาปก 200 บาท
ISBN 978-616-7196-10-7


2. ว่าด้วยความคิดทางการเมืองของ ฌาคส์ ร็องซีแยร์
(The Political Thinking of Jacques Rancière) - 

ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร : เขียน
ปิยะวิทย์ เทพอำนวยสกุล : บรรณาธิการ
ธนศักดิ์ สายจำปา : บรรณาธิการที่ปรึกษา
DESIGN | ● สมมติ STUDIO ● | จิรวัฒน์ รอดอิ่ม

ฉบับพิมพ์ครั้งที่สอง : กันยายน 2563
ความหนา : 144 หน้า
ราคาปก 200 บาท
ISBN 978-616-562-012-3


3. บทสำรวจความคิดทางการเมืองของ อันโตนิโอ กรัมชี่
(A Survey of Gramsci's Political Thought)

วัชรพล พุทธรักษา : เขียน
พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ : คำนิยม
ปิยะวิทย์ เทพอำนวยสกุล : บรรณาธิการ
DESIGN | ● สมมติ STUDIO ● | จิรวัฒน์ รอดอิ่ม

ฉบับพิมพ์ครั้งที่สอง : กันยายน 2563
ความหนา : 240 หน้า
ราคาปก 250 บาท
ISBN 978-616-562-017-8


4. การยึดมั่นในอาชีพการเมือง (Politics as a Vocation)

มักซ์ เวเบอร์ (Max Weber) : เขียน
กมลรัตน์ ศีลประเสริฐ : แปล
ธเนศ วงศ์ยานนาวา : บทนำ
ปิยะวิทย์ เทพอำนวยสกุล : บรรณาธิการ
DESIGN | ● สมมติ STUDIO ● | จิรวัฒน์ รอดอิ่ม

ฉบับพิมพ์ครั้งที่สอง : กันยายน 2563
ความหนา : 168 หน้า
ราคาปก 200 บาท
ISBN 978-616-562-016-1


5. คนแคระ (ปกแข็ง) ฉบับพิมพ์พิเศษ

วิภาส ศรีทอง : เขียน
ปิยะวิทย์ เทพอำนวยสกุล : บรรณาธิการ
DESIGN | ● สมมติ STUDIO ● | จิรวัฒน์ รอดอิ่ม

ฉบับพิมพ์ครั้งที่หก : ตุลาคม 2563
ความหนา : 440 หน้า
ราคาปก 400 บาท
ISBN 978-616-562-018-5


6. ประวัติศาสตร์แห่งการเดินทางและภูมิศาสตร์การเมืองในรอบศตวรรษ :
ว่าด้วยการท่องเที่ยว ในฐานะมรดกแห่งการสร้างชาติของรัฐไทย จากรัฐจารีต สงครามเวียดนาม สู่ยุครัฐประหาร 2549 (On Thai Tourism)

ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ : เขียน
วริศ ลิขิตอนุสรณ์ : บรรณาธิการเล่ม
ปิยะวิทย์ เทพอำนวยสกุล : บรรณาธิการสำนักพิมพ์
DESIGN | ● สมมติ STUDIO ● | จิรวัฒน์ รอดอิ่ม

ฉบับพิมพ์ครั้งแรก ตุลาคม 2563
ความหนา : 272 หน้า
ราคาปก 300 บาท
ISBN 978-616-562-013-0


7. บทสำรวจวาทกรรมชนบทและบ้านนอกในความเป็นไทย :
รื้อ - สร้าง - ทบทวน สำนึกและมายาคติต่อความขัดแย้งและความเหลื่อมล้ำของชนบทกับเมือง
ตั้งแต่ไพร่ ชาวนา คนเสื้อแดง ถึงชนชั้นกลางใหม่ (On Countryside)

สามชาย ศรีสันต์ : เขียน
อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์  : คำนิยม
ปิยะวิทย์ เทพอำนวยสกุล : บรรณาธิการ
DESIGN | ● สมมติ STUDIO ● | จิรวัฒน์ รอดอิ่ม

ฉบับพิมพ์ครั้งแรก ตุลาคม 2563
ความหนา : 288 หน้า
ราคาปก 300 บาท
ISBN 978-616-562-015-4


8. ความเป็นมาของความคิดทางการเมืองในสยามไทย :  
บทความวิเคราะห์และตีความ ว่าด้วยความคิดของไพร่กระฎุมพีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในระยะก้าวผ่านจากสังคมไทยเดิม มาสู่การเป็นสังคมสมัยใหม่ (On Bourgeoisie)

ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ : เขียน
ปิยะวิทย์ เทพอำนวยสกุล : บรรณาธิการ
DESIGN | ● สมมติ STUDIO ● | จิรวัฒน์ รอดอิ่ม

ฉบับพิมพ์ครั้งสอง ตุลาคม 2563
ความหนา : 504 หน้า
ราคาปก 450 บาท
ISBN 978-616-562-014-7


9. งานเลี้ยงของบาเบตต์ (Babette's Feast)
นี่คือวรรณกรรมในวงเล็บลำดับถัดมา ผลงานมาสเตอร์อีกชิ้นหนึ่งของวรรณกรรมสแกนดิเนเวียโดยนักเขียนสตรีนาม Isak Dinesen


10. ทู เดอะ ไลท์เฮาส์ (To the Lighthouse)
อีกหนึ่งวรรณกรรมเล่มสำคัญของ Virginia Woolf ที่เรา - สนพ.สมมติขอหยิบลงมาจากหิ้ง ใส่ไว้ในวรรณกรรมในวงเล็บลำดับที่ 19


11. 
ว่าด้วยศิลปะและชีวิต (On Art and Life)
ข้อเขียนที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่าง 'ความลุ่มลึกในด้านศิลปะ' และ 'ความงดงามของชีวิต' โดยนักวิจารณ์ทางด้านศิลปะ สถาปัตยกรรม และสังคม ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งแห่งศตวรรษที่ 19 - - John Ruskin


12. ว่าด้วยประชาชน (On People) ฉบับพิมพ์ครั้งที่สอง ปรับปรุงใหม่
การกลับมาอีกครั้งของแผนที่การเดินทางเพื่อสืบเสาะหาความหมายของคำว่า 'ประชาชน' ตั้งแต่โรมันโบราณ ที่ 'ประชาชน' ไม่ควรพลาด การันตีความเข้มข้นโดย ธเนศ วงศ์ยานนาวา


13. รยางค์และเงื้อมเงา
รวมเรื่องสั้นเล่มใหม่ล่าสุดของนักเขียนรางวัลซีไรต์ วิภาส ศรีทอง เรื่องสั้นชุดนี้คือ 'งานอีกระดับ' อย่างแท้จริง นักอ่านสายแข็งไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง


14. ในปีที่ยี่สิบเจ็ด และเรื่องสั้นอื่นๆ
รวมเรื่องสั้น debut ของ ชาคริต คำพิลานนท์ นักเขียนที่สร้างกล้ามเนื้อของ 'ความเป็นนักเขียน' มาอย่างสม่ำเสมอ เรื่องสั้นของเขาสดใหม่ อ่านสนุก สนพ.สมมติรับประกัน!!


15. 2559 รวมเรื่องสั้นในส่วนเสี้ยวของกาลเวลา
อีกหนึ่งนักเขียน debut 'ศิวรัฐ หาญพานิช' กับรวมเรื่องสั้นของภาวะหน่วงหนึบแบบนุ่มนวล สนพ.สมมติชวนให้อ่านเป็นอย่างยิ่ง


16. จุลศักราช
รวมบทกวีและความเรียงขนาดสั้นโดย 'รวิวาร' ที่บันทึกไว้ซึ่งฤดูกาลอันเปลี่ยวเหงาและความทรงจำเก่าอับชื้น เรื่องราวไร้การปะติดปะต่อ เป็นคอลลาจบทกวี เปิดเปลือยภาวะหนึ่งอันจริงแท้ของมนุษย์


Powered by MakeWebEasy.com