คำประกาศความรู้สึกและจินตนาการใหม่ในการทำสำนักพิมพ์

Last updated: May 30, 2020  |  5024 จำนวนผู้เข้าชม  |  Lifetime Member 2nd Literature World

คำประกาศความรู้สึกและจินตนาการใหม่ในการทำสำนักพิมพ์

เราขอเปิดประโยคแรกในการรับสมาชิกตลอดชีพรุ่นสองอย่างเป็นทางการด้วยคำบอกเล่าของสมาชิกรุ่นหนึ่ง

ในโลกอันเร่งรีบรวดเร็วเพียงปลายนิ้วเสก คุณกลับเสนอความยาวนานจนตลอดชีวิตแด่ผู้อ่าน ในโลกที่บางฟากฝั่งเพรียกพร่ำหาทางรอด คุณได้สร้างเส้นทางขึ้นมาใหม่
นิชานันท์ สมาชิกรุ่นหนึ่งหมายเลข 006

1 ปีที่แล้ว เราเปิดรับสมัครสมาชิกตลอดชีพ

1 ปีที่แล้ว ที่การเปิดรับนี้ นับเป็นความท้าทายในอาชีพการทำหนังสือ เพราะไม่ใช่แค่เราเองที่มีเครื่องหมายคำถามว่า ‘มันจะเป็นไปได้หรือ’ เพราะธรรมเนียมในการสมัครสมาชิกของวงการหนังสือ ล้วนอยู่ในรูปแบบของ ‘นิตยสาร’ ยังไม่ต้องพูดถึงการที่เรา ‘วัดใจ’ ผู้อ่านด้วยคำว่า ‘ตลอดชีพ’

มันเป็นเรื่องใหม่สำหรับเรา เป็นเรื่องนามธรรมที่ต้องอธิบายให้ชัดเจน และแม้จะอธิบายชัดเจนเพียงไร เราคิดว่ามากกว่าครึ่ง ผู้อ่านต้องใช้ความเชื่อใจล้วนๆ ในการตัดสินใจสมัคร

เรานั่งคิดทบทวนทุกเหลี่ยมมุมในการเปิดรับสมัครสมาชิก แต่ท้ายที่สุด การตัดสินใจเปิดรับของเรากลับใช้เวลาไม่นานนัก สุดท้ายนอกจากเรื่องเงินๆ ทองๆ มันจึงเหลือเพียงประโยคที่ว่า ‘เป็นเรื่องของการสร้างพื้นที่และเปลี่ยนความเชื่อนามธรรมให้ปรากฏเป็นรูปธรรม’ เพียงแค่นั้น!

เราขอทึกทักเอาเองว่า สมาชิกตลอดชีพของสนพ.สมมติ นับเป็น ความรู้สึกและจินตนาการใหม่ในการทำสำนักพิมพ์ เราเปลี่ยนความอ้างว้าง ความโดดเดี่ยว ภาวะไร้ทิศทาง ให้เป็นเรื่องที่จับต้องได้! สนพ.ได้เงินของผู้อ่านล่วงหน้า ผู้อ่านได้หนังสือทั้งหมดที่เรามีอยู่ในสต๊อก และจากนี้ตลอดไป . . .

ชัดเจน ตรงไปตรงมา ไม่ซับซ้อน

พูดก็พูดเถอะ ราคาค่างวดในการสมัครรอบนี้มากกว่าสมาชิกรุ่นหนึ่ง นั่นเป็นเพราะเราต้องให้เกียรติผู้อ่านในรุ่นหนึ่ง เราต้องโค้งคำนับต่อความเชื่อใจและไว้ใจ เพราะในหนึ่งปีที่แล้ว เรื่องแบบนี้อย่างที่บอก มันเป็นนามธรรม! ยากให้เชื่อ ไม่ง่ายในการไว้ใจ แต่สมาชิกรุ่นหนึ่งกลับไม่ลังเลและเลือกเดินในเส้นทางที่มีแต่ความสุ่มเสี่ยง

ผ่านมาหนึ่งปี ไม่ต้องนับว่ารุ่นหนึ่งคุ้มค่าหรือไม่ เพราะมันผ่านจุดที่เรียกว่าคุ้มค่าไปเรียบร้อยแล้ว หากแต่ต้องพูดถึงโดยให้เครดิตต่อผู้อ่านว่า ถ้าต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในฐานะของการทำหนังสือ เราลุยคนเดียวไม่ได้! บ้าบิ่นเพียงลำเพียงไม่พอ! ต้องอาศัยผู้อ่านเป็นแกนกลางในการเปลี่ยนแปลง!

มันเป็นหวังของคนทำหนังสือที่ต้องการมีผู้อ่านและฝันใฝ่จะยึดถืออาชีพนี้ไว้ให้มั่นคงยาวนานที่สุด ซึ่งหากหวังของเราจะพ้องพานกับคนอ่านที่ยังต้องการให้มีหนังสือในแบบที่เราทำ ความง่ายแต่ไม่มักง่ายก็เกิดขึ้นด้วยคำบอกเล่าเชยๆ ที่ว่า ก็ร่วมกันสร้าง ร่วมกันทำ และจงทำให้ดีตามที่ผู้อ่านเชื่อใจและไว้ใจ!

เอาเข้าจริง ในวันที่เราเริ่มทำสนพ. เราก็เป็นเหมือนสนพ.ขนาดเล็กหลายสนพ. ที่ทำงานเฉพาะกลุ่ม เนื้อหาหนังสือและมูลค่าทางการตลาดไม่เคยถูกนับรวมอยู่ในอุตสาหกรรมหนังสือในสังคมนี้ด้วยซ้ำ มากกว่านั้น สนพ.สมมติ ยังเป็นสนพ.ขนาดเล็กมาก จำนวนคนทำงานยังน้อยกว่าจำนวนนิ้วมือข้างเดียวเสียอีก

และเพราะเรารู้ในเงื่อนไขและข้อจำกัดต่างๆ เราจึงบอกตัวเองเสมอในการทำงานว่า จงเพียรทำงานให้หนัก ละเอียดรอบคอบที่สุดในการทำหนังสือ และเหนืออื่นใด จงดูแลผู้อ่านและเอาใจใส่พวกเขาให้มากที่สุด! และจากข้อจำกัดในการเป็นคนเล็กๆ สนพ.เล็กๆ ที่ไม่ได้มีเงินทุนมากมายและไม่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรใดของภาครัฐ เราจึงเป็นตัวของตัวเอง ปราศจากการชี้นำอื่นใดนอกเหนือไปจากต้นฉบับ นักเขียน นักแปล และผู้อ่าน

เราไม่ต้องจัดตำแหน่งแห่งที่ใดๆ ให้ตัวเองในภูมิทัศน์ของการทำวิชาชีพนี้ในสังคมที่ไม่มีโครงสร้างและความจริงใจเพียงพอต่อคนที่รักในการทำหนังสือ!

การงานและชีวิตสอนให้เราพร้อมกล้าบ้าบิ่นในบางครั้ง พร้อมๆ กับโอนอ่อนในบางที เราพร้อมป่าวร้องตะโกนตามเนื้อหาสาระหลักการที่มันควรจะเป็น เช่นกัน...เราก็พร้อมจะโค้งคำนับแสดงความรับผิดชอบหากต้องรับผิดและรับชอบ

ในชีวิตมีเรื่องซับซ้อนมากเกินพอ บางเรื่องเราจึงปล่อยให้มีพื้นที่สำหรับความง่ายแต่ไม่มักง่าย!

กล่าวกันตรงไปตรงมา ผู้อ่านที่สนใจสมาชิกตลอดชีพ นอกจากต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในเชิงปัจเจกเป็นเบื้องต้นแล้ว ผลต่อเนื่องจากสิ่งนี้คือการที่ผู้อ่านเป็นผู้ค้ำยันให้เราผลิตหนังสือและวรรณกรรมในแนวทางเฉพาะแบบนี้ต่อไปได้อย่างเป็นรูปธรรม

เรากำลังย่างเข้าสู่ปีที่ 12 ในการทำงานหนังสือ เรายังมีอีกหลายเล่ม และหลายโครงการที่ท้าทายการทำหนังสือ รวมทั้งท้าทายการอ่านของผู้อ่าน เรายังต้องการการสนับสนุนและกำลังใจจากผู้อ่านที่เชื่อและศรัทธาต่อการอ่าน

ไม่ว่าผู้อ่านจะรับหรือไม่รับต่อการเป็นสมาชิกตลอดชีพ - เรื่องแบบนี้น้อยนิดมหาศาล และสนพ.สมมติ ยังเคารพผู้อ่านไม่เปลี่ยนแปลง

หากจะจบเนื้อหาสาระของการประกาศรับสมาชิกตลอดชีพรุ่นสอง เราขอให้เนื้อความข้างต้นทั้งหมดนี้ คือคำประกาศความรู้สึกและจินตนาการใหม่ในการทำสำนักพิมพ์ หลังจากนี้เป็นต้นไป คือนิยายเรื่องหนึ่งที่แต่งขึ้นจากความจริง!

ด้วยศรัทธาต่อหนังสือและผู้อ่าน
สนพ.สมมติ
====================

เราตั้งเงื่อนไขเบื้องต้นในการชำระค่าสมาชิกตลอดชีพ ในราคา 28,000 ไว้ 3 แบบ
▪️ชำระครั้งเดียวจบ แจ้งรายชื่อหนังสือที่ต้องการได้เลย
▪️ผ่อนชำระ 2 เดือน / เดือนละ 14,000
▪️ผ่อนชำระ 3 เดือน / สองเดือนแรก เดือนละ 10,000 / เดือนสุดท้าย 8,000

แต่เราเองก็ยินดีและเต็มใจอย่างยิ่งให้ผู้อ่านเสนอจัดสูตรงวดชำระเอง เพราะ 'การเปิดรับสมาชิกตลอดชีพ' ไม่ได้มุ่งหมายไปที่ตัวเงินเป็นเบื้องต้น หากมันเป็นการสร้างความเชื่อร่วมกันของ 'เรา' กับ 'ผู้อ่าน' เพื่อยืนยันในการทำหนังสือในแนวทางเฉพาะให้มีที่ทางและยืนหยัดไปให้ได้ร่วมกัน

สมาชิกหลายคนใช้สูตรการผ่อนชำระหลากหลาย เช่น

4เดือน
✅ 8,000 - 8,000 - 6,000 - 6,000
✅ 10,000 - 10,000 - 4,000 - 4,000
✅ 7,000 - 7,000 - 7,000 - 7,000

5 เดือน
✅ 8,000 - 5,000 - 5,000 - 5,000 - 5,000

6 เดือน
✅ 8,000 - 4,000 - 4,000 - 4,000 - 4,000 - 4,000

เมื่อชำระครบแล้ว สมาชิกสามารถเลือกหนังสือทุกเล่มของสนพ.ได้ทันที เราจะจัดส่งโดยเร็วที่สุด / ฉะนั้นในระหว่างการผ่อนชำระ หากสมาชิกสะดวกชำระเงินให้ครบยอดก็ทำได้เช่นกัน เพียงติดต่อกับเราทาง Line@ สมาชิก --- เรายึดถือความสะดวกของสมาชิกเป็นหลักสำคัญ

เราเพียงกำกับ 'ระยะเวลา' ไว้ให้มากสุด ‘ไม่เกิน 6 เดือน’ และในจำนวนจำกัดไม่เกิน 100 คน เราสามารถจัดการได้ไม่ซับซ้อน มีการสื่อสารและอัพเดตกันทุกเดือน

เมื่อครบจำนวนที่ตั้งไว้สนพ.จะปิดรับสมัคร หรือสิ้นสุดภายในเดือนพฤศจิกายน สมาชิกตลอดชีพที่คุณออกแบบการชำระได้ด้วยตัวเอง! เอ้า...ลุยกันตามที่พวกคุณคนอ่านเสนอกันเอง
====================

-- หมายเหตุ --
สมาชิกที่ชำระงวดแรกมาแล้ว สามารถยืดหยุ่นแบบนี้เช่นกัน หากต้องการปรับเปลี่ยนงวดชำระและระยะเวลา ทักแชททาง Line@ สมาชิกได้ทันที

ก็บอกเสมอว่า ผู้อ่านสมมติต้องได้รับการปรนเปรออย่างดีที่สุด และเรื่องเงินไม่ใช่เรื่องใหญ่ แต่ถ้าไม่มีเงิน เราทำหนังสือไม่ได้ สร้างสมดุลต่อความฝันและความจริงไปพร้อมๆ กันนะครับ
====================
#รับจำนวนจำกัด #เต็มแล้วไม่รับเพิ่ม #ปิดการรับสมัครสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้ #ครบจำนวนปิดรับทันที
====================
แจ้งสมัครสมาชิกได้ที่
✅ Website คลิก bit.ly/34gNnGb (สามารถชำระผ่านบัตรเครดิต)
✅ ทาง Facebook Inbox คลิก m.me/sommadhibooks.page
✅ ทาง Line@ คลิก http://bit.ly/2IYW9jh

====================

คลิกชม 'ความคุ้มค่าของสมาชิกตลอดชีพ'
 

 

====================

BIG SURPRISE!!! สำหรับสมาชิกตลอดชีพ ดื่มกาแฟฟรีตลอดชีวิต!!!

ตามที่ผู้อ่านหลายท่านทราบแล้วว่า เรากำลังจะขยับขยายย้ายฐานที่มั่นใหม่

ในพื้นที่แห่งนี้จะมี 'สำนักพิมพ์สมมติ' ไว้เป็นที่ผลิตหนังสือให้แก่ผู้อ่าน

ในพื้นที่แห่งนี้จะมี 'ร้านหนังสือ' และ 'คาเฟ่' ขนาดกำลังดีไว้เป็นที่ต้อนรับนักอ่าน และโดยเฉพาะกับสมาชิกตลอดชีพ

มันจะเป็นอะไรเล่า ถ้าจะเสิร์ฟกาแฟต้อนรับสมาชิกตลอดชีพ! ฟรี!! ทุกวัน วันละ 1 แก้ว====================

อ่าน ความในใจของสมาชิกตลอดชีพรุ่นแรก
อ่าน ข้อความจาก วาด รวี | สมาชิกตลอดชีพ : 'คุณค่า' ที่มากกว่า 'มูลค่า'
อ่าน ข้อความเปิดผนึก -- ความรู้สึกของสมาชิกตลอดชีพ ในวาระครบรอบ 1 ปี สมาชิกตลอดชีพ
อ่าน สมาชิกตลอดชีพ : เส้นทางที่สร้างร่วมกันของผู้อ่านและสำนักพิมพ์
อ่าน เหตุผลสำคัญในการตัดสินใจสมัครของสมาชิกตลอดชีพรุ่นสอง
Q&A ตอบทุกคำถามเกี่ยวกับ 'สมาชิกตลอดชีพ'===============================================

คลิก สมัครสมาชิกตลอดชีพรอบสอง ได้ทันที


Powered by MakeWebEasy.com