ขบวนการนักศึกษา | โหลดฟรี 10 บทความ

Last updated: 19 พ.ค. 2564  |  9924 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โหลดฟรีบทความขบวนการนักศึกษา

สั่งซื้อได้แล้ว - หนังสือ หนึ่ง-เก้า-แปด-สี่ (1984) ฉบับครบรอบ 72 ปี

ครบชุดการออกแบบ - 4 ปก=========

รวมบทความเกี่ยวกับ 'ขบวนการนักศึกษา' ที่สามารถโหลดไปอ่านกันแบบฟรีๆ จากหลายท่าน

กนกรัตน์ เลิศชูสกุล . สงกรานต์ รัตน์พลที . ศุภณัฐ แสงอรุณฉาย . ชาญวิทย์ รักษ์กุลชน . ชยุตม์ พันธุ์สุวรรณ . กิตติ วิสารกาญจน . สิริวิทย์ สุขกันต์ . โศภิต ชีวะพานิชย์ . ประธาน สุวรรณมงคล . สมชัย แสนภูมี


1. การเติบโต ความถดถอย และการฟื้นตัว ขบวนการนักศึกษาไทย
— กนกรัตน์ เลิศชูสกุล

"ในขณะที่ภายใต้ระบอบเผด็จการทหารช่วงก่อนทศวรรษ 2510 การเมืองไทยขาดสถาบันและพลังทางการเมืองที่หลากหลาย การตื่นตัวของชนชั้นกลางรุ่นใหม่อย่างนักศึกษาที่มีต้นทุนทางสังคมเหนือว่าคนส่วนใหญ่ในสังคมที่ได้ลุกขึ้นท้าทายชนชั้นนำนั้น จึงกลายเป็นพลังทางการเมืองที่สำคัญ"

https://bit.ly/33OdzJI
============

2. ผลกระทบจากรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 ต่อการเคลื่อนไหวของกลุ่ม 'ดาวดิน'
— สงกรานต์ รัตน์พลที และ ณัฐกานต์ อัครพงศ์พิศักดิ์

"กฎหมายที่เป็นการควบคุมการเคลื่อนไหวทางการเมือง ส่งผลกระทบต่อกลุ่มดาวดินเป็นอย่างมากในด้านต่าง ๆ อาทิ การที่กลุ่มดาวดินมีภาพลักษณ์เป็นพวกหัวรุนแรง จากการที่สื่อนำเสนอข่าว ที่ถูกจับควบคุมตัว ดำเนินคดีและถูกคุมขังของสมาชิกกลุ่ม อีกทั้งภาพลักษณ์ดังกล่าวทำให้คนในสังคมจำนวนไม่น้อยห้ามลูกหลานของตนเองเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกลุ่มดาวดิน"

https://bit.ly/2RFmU0U
============

3. “เก่าไป-ใหม่มา” ในขบวนการนักศึกษา May 1968
— ศุภณัฐ แสงอรุณฉาย

"การปฏิวัติจึงไม่ใช่เรื่องของการยึดอำนาจทางรัฐเสมอไป แต่เป็นการแสดงตัวตนทางวัฒนธรรม การแสดงตัวของคนในสังคม"

https://bit.ly/2FNDnh7
============

4. การมีส่วนร่วมทางการเมืองต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของนักศึกษา (กรณีศึกษาเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516)
— ชาญวิทย์ รักษ์กุลชน

"แต่เดิมนั้น ประชาชนเฉยเมยต่อระบบการเมือง เมื่อมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงอิทธิพลที่ตนมีอยู่ ทำให้ผู้มีอำนาจทางการเมืองให้ความสนใจในประเด็นที่เรียกร้อง"

https://bit.ly/3iIvtE2
============

5. วิเคราะห์ขบวนการนักศึกษาไทยในช่วงความขัดแย้งทางการเมือง พ.ศ. 2549 - 2557
— ชยุตม์ พันธุ์สุวรรณ และ สมศักดิ์ สามัคคีธรรม

"ปี พ.ศ. 2549 - 2557 ซึ่งเป็นช่วงของความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างสี เสียงเรียกร้องของขบวนการประชาชนทั้งสองขั้ว แม้ว่าส่วนหนึ่งจะไม่ได้สนใจต่อการมีอยู่ของขบวนการนักศึกษา แต่ก็ยังคงมีอีกส่วนที่เพรียกหาและตั้งคำถามถึงการดำรงอยู่ และการวางตัวของนักศึกษาท่ามกลางความขัดแย้งเหล่านั้น จนเป็นข้อถกเถียงทั้งในทางวิชาการและทางสังคมเช่นกันว่า "ขบวนการนักศึกษาหายไปไหน?" "

https://bit.ly/35MYgno
============

6. เหลียวหลัง แลหน้า: บทบาทนักศึกษากับการเคลื่อนไหวทางสังคม
— กิตติ วิสารกาญจน

"ขบวนการนิสิตนักศึกษานั้นเป็นพลังบริสุทธิ์ แต่ความล้มเหลวเกิดขึ้นจากความไร้เดียงสาและประสบการณ์ จนกระทั่งนำไปสู้การถูกปราบปรามโดยรัฐอย่างรุนแรง แต่ในอีกด้านหนึ่ง ความทรงจำเชิงบวกได้ผลิตสร้างความหมายของการเคลื่อนไหวทางสังคมของนิสิตนักศึกษาว่า สร้างการตื่นตัวทางวิชาการและทางการเมือง"

https://bit.ly/3kz7o2W
============

7. ขบวนการนักศึกษาระหว่าง พ.ศ. 2511-2519 : ภาพตัวแทนที่ปรากฏในนวนิยายไทย
— สิริวิทย์ สุขกันต์

"ภาพตัวแทนด้านลบที่เสนอว่านักศึกษายังเป็นเด็ก ยังแสดงผ่านความด้อยวุฒิภาวะของนักศึกษาที่ออกมาทำกิจกรรมทางการเมืองว่าเป็นผู้ที่ไม่รู้จักทำหน้าที่ของตนเอง คือ การศึกษาเล่าเรียนให้เต็มที่"

https://bit.ly/35XQN57
============

8. พัฒนาการของสำนึกใน “สิทธิ” จากการเคลื่อนไหวทางสังคมของนักศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
— โศภิต ชีวะพานิชย์

"การปฏิเสธกฎเกณฑ์ของรัฐ ไม่ได้ริเริ่มจากสำนึกทางการเมืองของตัวนักศึกษาเองมาตั้งแต่ต้น หากแต่เกิดจากการที่นักศึกษาได้ปฏิสัมพันธ์กับเหตุการณ์การบังคับใช้กฎอัยการศึกในการห้ามการเคลื่อนไหวของชาวบ้านผู้เดือดร้อน"

https://bit.ly/2FBofUd
============

9. พฤติกรรมกลุ่มประท้วงในประเทศไทย
— ประธาน สุวรรณมงคล

"ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลายคือ การที่นักศึกษาจะได้รับอิทธิพลจากแนวคิดประชาธิปไตยของตะวันตก ซึ่งแตกต่างไปจากสภาพความเป็นจริงในประเทศที่ชอบอ้างว่ามีระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย ทั้งๆ ที่จริงแล้วเป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยในคราบของเผด็จการ"

https://bit.ly/3cilcMg
============

10. นักศึกษากับการเคลื่อนไหวทางการเมืองในวันครบรอบ 1 ปี การทำรัฐประหารของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
— สมชัย แสนภูมี / กัญจิรา วิจิตรวัชรารักษ์ / พระครูปลัด ณัฐพงศ์ ยโส

"กลุ่มนักศึกษาได้ออกมาแสดงจุดยืนทางการเมืองเชิงสัญลักษณ์ที่ไม่เห็นด้วยกับการยึดอำนาจ ซึ่งผู้จัดกิจกรรมใช้นวัตกรรมใหม่ในการต่อสู้คือ ศิลปะเชิงสัญลักษณ์ที่ต้องอาศัยการตีความ"

https://bit.ly/3hOxMnE
============


// สนพ.สมมติขอแนะนำหนังสือประวัติศาสตร์การต่อสู้ของนักศึกษาในยุโรป 

1968 เชิงอรรถการปฏิวัติ คลิกดูรายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่รูปภาพ1968: เชิงอรรถการปฏิวัติ อาจนับเป็นงานเขียนเล่มแรกๆ ในโลกภาษาไทยเกี่ยวกับเหตุการณ์ 'May 1968' หนึ่งในหลักเขตสำคัญของประวัติศาสตร์ร่วมสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ที่สื่อตะวันตกขนานนามว่า 'The Year That Rocked the World'

ท่ามกลางวัฒนธรรมบุปผาชนแห่งทศวรรษ 1960 ปี 1968 เกิดการประท้วงที่สำคัญเกิดขึ้นแทบทั่วทุกภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นการประท้วงสงครามเวียดนาม การประท้วงใหญ่ของนักศึกษาและกรรมกรในฝรั่งเศส และหลายประเทศในยุโรปและลาตินอเมริกา
==============================

สำหรับนักอ่านที่สนใจงานวิชาการทั้งด้านการเมือง รัฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ปรัชญา

ขอแนะนำชุดหนังสือที่น่าสนใจ

// Set เรียนรู้การเมืองไทย
 //
// Set รื้อ-สร้าง และท้าทายทางความคิด
 //
// Set บทสรุปทางความคิดของนักคิดระดับโลก
 //
// Set เข้าใจการเมือง เข้าถึงประชาชน // 
==============================

บทความที่คุณน่าจะชอบ

คณะราษฎร 2475 | โหลดฟรี 10 บทความ /
รัฐประหารไทย | รวม 10 บทความสุดเข้ม /
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ | โหลดฟรี 10 บทความ / 
ปรัชญาตะวันออก | โหลดฟรี 13 บทความ /
ราชาชาตินิยม | โหลดฟรี 10 บทความ /
20 หนังสือ อ่านเบิกเนตร /
ธงชัย  วินิจจะกูล | อุตสาหกรรมแห่งความจงรักภักดี /
สัญลักษณ์คณะราษฎรที่หายไป...เราจะจดจำไว้ /
ธงชัย  วินิจจะกูล | อำนาจของสาธารณชน จากบทกล่าวตามในหนังสือ 1984 /
/ 10 หนังสือสำหรับคน 'อยู่ไม่เป็น' /

==================

สำนักพิมพ์สมมติแจก Code ส่วนลด **จำนวนจำกัด**

ส่วนลด 100.-  เพียงใส่ code READER100 | เมื่อช้อปครบ 900.-
ส่วนลด 200.-  เพียงใส่ code READER200 | เมื่อช้อปครบ 1,500.-พบกับ 'หนังสือดี ราคาโดน' ที่ 'ลดแล้ว ลดอีก' คัดเน้นๆ มาให้ผู้อ่านเลือกสรรกันอย่างครบรส ทุกหมวดหมู่จัดชุดหนังสืออย่างพิถีพิถัน มากกว่า 40 ชุด จากหนังสือกว่า 100 ปก ในราคาสุดพิเศษ

โปรดอย่ารอช้า หนังสือบางเล่มเหลือจำนวนจำกัด

หนังสือดี! ราคาโดน! ที่ผู้อ่านไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง!!!

คลิก https://www.sm-thaipublishing.com/category/3755/special-set


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้