ความเป็นมาของความคิดทางการเมืองในสยามไทย

คุณสมบัติสินค้า:

บทความวิเคราะห์และตีความ ว่าด้วยความคิดของไพร่กระฎุมพีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในระยะก้าวผ่านจากสังคมไทยเดิม มาสู่การเป็นสังคมสมัยใหม่ (On Bourgeoisie)

Share

ในประวัติศาสตร์อันยาวนานของอาณาจักรและรัฐสยามไทย ชนชั้นนำประสบความสำเร็จในการสร้างอุดมการณ์ในการปกครองที่เป็นผลด้านบวกต่อตนเองได้ค่อนข้างสมบูรณ์แบบ กระทั่งกลายเป็นอำนาจนำที่ไร้การต่อต้านและคัดค้านจากคนอื่นๆ ทำให้การปกครองสามารถสร้างความสงบและความเรียบร้อยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้สูงมากเมื่อเทียบกับอาณาจักรและรัฐอื่นๆ

แต่ในเวลาเดียวกันความสำเร็จนี้ก็นำมาซึ่งสภาพของผู้คนที่ไม่อาจคิดและกระทำอะไรที่เป็นอิสระ และมีวิจารณญาณของตนเองได้อย่างแท้จริง เหมือนกับเด็กที่ไม่รู้จักโต

ดังนั้นระบบราชการและการบริหารต่างๆจึงตกในสภาพของการไร้ประสิทธิภาพและสมรรถภาพเสียเป็นส่วนใหญ่ การแก้ไขที่ผ่านมาก็ทำโดยการแต่งตั้งหัวหน้าคนใหม่ที่มีอำนาจและอาจมีวิธีทำงานดีกว่าเก่าระดับหนึ่ง แต่ก็ได้ผลในระยะสั้น เหมือนกับการเวียนว่ายในเขาวงกตที่ไม่อาจทะลุผ่านออกไปได้

บางส่วนจากคำนำ โดย ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ┈ ┉ ┈

ความเป็นมาของความคิดทางการเมืองในสยามไทย

บทความวิเคราะห์และตีความ ว่าด้วยความคิดของไพร่กระฎุมพีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในระยะก้าวผ่านจากสังคมไทยเดิม มาสู่การเป็นสังคมสมัยใหม่ (On Bourgeoisie)


ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ : เขียน
ปิยะวิทย์ เทพอำนวยสกุล : บรรณาธิการ
DESIGN | ● สมมติ STUDIO ● | จิรวัฒน์ รอดอิ่ม

ฉบับพิมพ์ครั้งสอง ตุลาคม 2563
ความหนา : 504 หน้า
ISBN 978-616-562-014-7

- สารบัญ -
คำนำ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1
คำนำ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2

1. จารีตของความคิดทางการเมืองไทย
2. คุณธรรมในความคิดทางการเมืองตะวันตก
3. มโนทัศน์คุณธรรมในความคิดทางการเมืองไทย จากยุคโบราณถึงสมัยใหม่
4. 'การค้าเสรี' กับ เซอร์ จอห์น เบาว์ริ่ง
5. 'บูรพคดีศึกษาแบบสมบูรณาญาสิทธิ์' กับ หมอบรัดเลย์
6. 'ความจริง' ในศิลปะ: แอนนากับพระเจ้ากรุงสยาม
7. ความคิดเรื่องทาสกับเสรีภาพของชนชั้นนำสยาม
8. ทำไม 'สิทธิ' ถึงต้อง 'ขาด'
9. ความคิดเศรษฐศาสตร์ยุคแรก เรื่อง 'ทุน' กับ 'แรง'
10. เทียนวรรณ นักหนังสือพิมพ์เสรีชนยุคแรก
11. ความเป็นมาของมโนทัศน์ความยุติธรรม
12. ผักตบชะวากับสิทธิมนุษยชน
13. กำเนิดการเรียกร้องรัฐธรรมนูญ
14. 'มนุษยภาพ' ปรัชญาการเมืองของความเป็นมนุษย์ของ กุหลาบ สายประดิษฐ์
15. ระเบียบและความมั่นคง: ความคิดทางการเมืองและสังคมของ ปรีดี พนมยงค์
16. คุณธรรมแห่งสามัญชนของ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
17. ระบบราชูปถัมภ์กับความคิดทางการเมืองของ เสน่ห์ จามริก
18. อำนาจและชาติในความคิดทางการเมืองของ เบเนดิกท์ แอนเดอร์สัน
19. ปรากฏการณ์ปัญญาชนสยามของ ส.ศิวรักษ์

==========

ทดลองอ่าน

ส.ศิวรักษ์ | ปรากฏการณ์ปัญญาชนสยาม

==========

เก็บให้ครบ ชุดประวัติศาสตร์ความคิดในรัฐไทย

สั่งซื้อ https://www.sm-thaipublishing.com/product/29925/set-thai-history-concept==========

- - Order NOW - -

สั่งซื้อ 8 หนังสือใหม่รอบตุลา 2563 ราคาพิเศษ

  • วรรณกรรมแปล ราโชมอน ในตำนาน
  • คนแคระ ฉบับพิมพ์พิเศษ ควรค่าแก่การสะสม
  • การกลับมาของนักคิดแถวหน้าของโลก 3 คน
  • เปิดตัวชุดงานใหม่ - ชุดประวัติศาสตร์ความคิดในรัฐไทย 3 เล่ม / พร้อมให้คุณเบิกเนตร ตาสว่าง กับประวัติศาสตร์ที๋โรงเรียนไม่ได้สอน!!!Powered by MakeWebEasy.com