Our Philosophy & Book Series

ก้าวแรกในนาม 'สมมติ' คือสำนักพิมพ์

จุดนัดพบของนักอ่าน ผลงานของนักเขียน และคนทำหนังสือ -- ที่ศรัทธาในอำนาจของตัวอักษรบนหน้ากระดาษ --

เครื่องเขียนและของใช้ประเภท Non-Book ที่ยกระดับห้องหนังสือและโต๊ะทำงานของคุณ

วรรณกรรมไทยยังมีเสน่ห์อยู่เสมอ เราขอทำหน้าที่เป็น 'ผู้ส่งสาร' บรรดาผลงานของ 'นักเขียนไทย' ไปสู่ 'ผู้อ่าน'

วรรณกรรมชั้นดี วรรณกรรมคลาสสิคเหนือกาลเวลา จะอ่านเมื่อไรย่อมได้ผลลัพธ์จากการอ่านที่แตกต่างไม่เหมือนเดิม

งานวิชาการ กึ่งวิชาการ หรืองานประเภทที่พูดกันในเรื่องความรู้ หลักวิชา และทฤษฎี

บทกวี' 'ความเรียง' และ 'ร้อยแก้วเชิงกวีนิพนธ์' - POETRY | PROSE | APHORISM ชุดงานอันเป็นทั้งถ้อยคำ ความฝัน การทบทวน กระทั่งเป็นอากาศบริสุทธิ์

คำพูดและบทสนทนาที่คม ชัด ลึก แสบ สันต์ กรีด ร้อง

งานประเภท ศาสนา ปรัชญาศาสนา หลักและแก่นของศาสนา

Powered by MakeWebEasy.com