เรย์นัลโด อิเลโต้ มวลชนคนชั้นล่างฯ | การประเมินการจัดพิมพ์หนังสือ โดย ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ

Last updated: 14 ก.ค. 2563  |  2203 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เรย์นัลโด อิเลโต้ มวลชนคนชั้นล่างฯ | การประเมินการจัดพิมพ์หนังสือ โดย ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ

การพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

สำหรับการประเมินในการจัดพิมพ์เอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ

สำนักพิมพ์สมมติ

ชื่อเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ: เรย์นัลโด อิเลโต้: มวลชนคนชั้นล่าง ประวัติศาสตร์แห่งชาติ และความรู้แบบอาณานิคม

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน: ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ เผือกสม

ประเมินโดย: ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ
1) ที่มา/ความสำคัญ/ความจำเป็น/ประโยชน์ต่อวงวิชาการของเอกสารสิ่งพิมพ์ฉบับนี้

เอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการเรื่อง "เรย์นัลโด อิเลโต้ ฯลฯ" เป็นงานค้นคว้าเรียบเรียงทางประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สำคัญที่สุดชิ้นหนึ่ง ในทศวรรษปี ค.ศ.1980 เป็นต้นมา กล่าวได้ว่างานเขียนประวัติศาสตร์การปฏิวัติของฟิลิปปินส์โดยเรย์นัลโดเป็นหนังสือวิชาการประวัติศาสตร์ที่เขียนโดยนักประวัติศาสตร์ฟิลิปปินโนและเป็นที่ยอมรับกันในวงวิชาการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ว่าสามารถวิพากษ์และนำเสนอข้อค้นพบใหม่อันโต้แย้งกับทฤษฎีที่เคยใช้กันมาของนักวิชาการตะวันตกทั้งหลาย กระทั่งปัจจุบันหนังสือเล่มนี้ก็ยังยืนเด่นเป็นหมุดหมายสำคัญของประวัติศาสตร์นิพนธ์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สร้างโดยนักวิชาการในภูมิภาคเอง

ที่ผ่านมายังไม่เคยมีการแปลหรือเขียนถึงงานของเรย์นัลโดในวงวิชาการไทย แม้จะเป็นที่รู้จักกันไม่น้อยในหมู่นักประวัติศาสตร์ไทย แต่การศึกษางานของนักประวัติศาสตร์เพื่อนบ้านกันเองยังเป็นเรื่องใหม่และไม่ค่อยได้รับความสนใจและการสนับสนุนเท่าที่ควร การที่ดร.ทวีศักดิ์ลงมือศึกษาและเรียบเรียงงานประวัติศาสตร์ของเรย์นัลโดออกมาเป็นภาษาไทย นับว่ามีคุณูปการอย่างสูงต่อการยกระดับและพัฒนาการศึกษาและค้นคว้าในเรื่องประวัติศาสตร์อุษาคเนย์ต่อไป

ที่สำคัญคือ ดร.ทวีศักดิ์ได้ศึกษาและเขียนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกภายใต้การดูแลและทำงานร่วมกับเรย์นัลโดมาก่อน ทำให้เขามีความเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะเขียนหนังสือนี้


2) ความสมบูรณ์ของเนื้อหา

หนังสือครอบคลุมการทำงานประวัติศาสตร์ด้านสำคัญๆ ทั้งหมดของเรย์นัลโด อิเลโต้ ได้แก่ประวัติศาสตร์ของมินดาเนาอันมาจากวิทยานิพนธ์ปริญญาโทของเขา และรวมทั้งงานหลักคือการปฏิวัติกับคำสวดและบทบาทของคนชั้นล่างในประวัติศาสตร์ฟิลิปปินส์

ผู้เขียนได้เรียบเรียงออกมาอย่างสละสลวยและเต็มไปด้วยรายละเอียดต่างๆ กล่าวได้ว่าเป็นงานที่มีความสมบูรณ์ในทางเนื้อหามากที่สุด


3) ความโดดเด่นด้านวรรณกรรมในสาขานั้นหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

งานประวัติศาสตร์ของเรย์นัลโดมีความโดดเด่นในสาขาประวัติศาสตร์และการเมืองของอุษาคเนย์และโดยเฉพาะฟิลิปปินส์ เนื่องจากเป็นการค้นคว้าจากหลักฐานชั้นต้นในสมัยอาณานิคมและวิเคราะห์และตีความใหม่ วิธีการและกรอบคิดเชิงทฤษฎีของเขาจึงมีอิทธิพลต่อการศึกษาทางรัฐศาสตร์ของอุษาคเนย์และมานุษยวิทยาด้วย รวมถึงวรรณกรรมอาณานิคมและศาสนาคริสเตียนในอาณานิคม


4) ความเหมาะสมในการใช้ภาษา

ผู้เขียนสามารถนำเสนอความคิดและหลักคิด รวมถึงวิธีวิทยาของเรย์นัลโดได้อย่างงดงามและประณีต มีการใช้ภาษาไทยอย่างดีเยี่ยมในการถ่ายทอดความคิดและการปฏิบัติข้ามประเทศและวัฒนธรรมออกมาได้


5) การอ้างอิง (References)?

หนังสือมีการอ้างอิงอย่างละเอียด ครบถ้วนและถูกต้องตามหลักวิชาการ


6) สรุปผลในด้านคุณภาพวิชาการของต้นฉบับควรจัดลำดับอยู่ในระดับใด?

กล่าวโดยรวม ต้องถือว่าคุณภาพทางวิชาการของต้นฉบับควรจัดอยู่ในระดับดีเยี่ยม

==============================

คลิกสั่งซื้อ 
เรย์นัลโด อิเลโต้: มวลชนคนชั้นล่าง ประวัติศาสตร์แห่งชาติ และความรู้แบบอาณานิคม

หมุดหมายสำคัญหนึ่งในการขยายพรมแดนความรู้ด้านฟิลิปปินส์ศึกษาในวงวิชาการไทย

ทวีศักดิ์ เผือกสม : เขียน
ฉลอง สุนทราวาณิชย์ : คำนำเสนอ
ปิยะวิทย์ เทพอำนวยสกุล : บรรณาธิการ
จิรวัฒน์ รอดอิ่ม : ออกแบบปก
==============================

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้