Set รวมงานธเนศ อาภรณ์สุวรรณ

คุณสมบัติสินค้า:

ความคิดทางการเมืองในสยามไทยและประวัติศาสตร์ทุนนิยม

หมวดหมู่ : Special Set งานวิชาการ

Share

รวมงานเขียนของ ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ ทั้ง 3 เล่ม -- รับรองว่าเข้มทุกเล่ม

POLITICS | HISTORY | BOURGEOISIE

  • ทั้งความคิดทางการเมืองในรัฐไทย
  • พร้อมกับประวัติศาสตร์ของระบบทุนนิยมโลกที่เป็นงานแปลของ คาร์ล มาร์ซก
  • หนังสือที่วิเคราะห์และตีความ ว่าด้วยความคิดของไพร่กระฎุมพี


1. แปดทศวรรษสยามปฏิวัติ รวม 7 บทความสำคัญความคิดทางการเมืองของ ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ

หนังสือ "แปดทศวรรษสยามปฏิวัติ บทวิเคราะห์การเมืองและประชาธิปไตยสยามไทยในระยะเปลี่ยนผ่าน" เล่มนี้ เป็นบทวิเคราะห์ทางการเมืองและประชาธิปไตยสยามไทยในระยะเปลี่ยนผ่าน ด้วยการนำเสนอมุมมองทางการเมือง ซึ่งเป็นความพยายามส่วนหนึ่งที่ต้องการเปิดพื้นที่และวิธีการมองพัฒนาการของระบอบประชาธิปไตยไทย ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุด

การศึกษาและค้นคว้าทำความเข้าใจในประวัติศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จึงเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงรักษาระบอบประชาธิปไตยนี้ต่อไป

...เวลาส่วนใหญ่ของรัฐธรรมนูญไทยไม่ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองมีจุดมุ่งหมายจะทำ นั่นคือการดำรงไว้ซึ่งการเป็นกฎหมายสูงสุดของระบอบปกครองที่เรียกว่าประชาธิปไตย...


-- รายละเอียด --

ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ : เขียน
ปิยะวิทย์ เทพอำนวยสกุล : บรรณาธิการ
ปฐมพงศ์ น้ำใจดี : ออกแบบปก

-- สารบัญ --
คำนำ โดยธเนศ อาภรณ์สุวรรณ
1. การปฏิวัติประชาธิปไตยในสยามล้มเหลวจริงหรือ?
2. สู่วิญญาณของขบวนการเดือนตุลาคม
3. มนุษยภาพ: ว่าด้วยความกลัว ปัญญา และอิสรภาพ
4. บทบาททางประวัติศาสตร์ของรัฐธรรมนูญในระบบประชาธิปไตยไทย
5. พิทักษ์เจตนารมณ์ 14 ตุลาคม ของปรีดี พนมยงค์
6. แลหลังกบฎปฏิวัติรัฐประหารในการเมืองสยามไทย
7. แปดทศวรรษสยามปฏิวัติ: ความคิดว่าด้วยระบบประชาธิปไตยในระยะเปลี่ยนผ่าน

ความหนา : 152 หน้า
ISBN: 9786167196220
==============================

2. การก่อรูปของเศรษฐกิจก่อนระบบทุนนิยม (Pre-Capitalist Economic Formations)

ติดตามและศึกษาว่ามาร์กซใช้หลักฐานและข้อมูลต่างๆ ในทางประวัติศาสตร์และมานุษยวิทยา มาวิเคราะห์และสร้างโมเดลของรูปการณ์สังคมก่อนทุนนิยมอย่างไร

มาร์กซทั้งคิดและเชื่อว่าแต่ละสังคมนับแต่ยุคโบราณได้พัฒนาไปสู่ระบบที่ซับซ้อนกว่า และที่มาร์กซเห็นได้ชัดคือ จุดหมายของ 'ทุนนิยม' ไม่ได้อยู่ที่มนุษย์เลย แต่กลับทำลายทุกอย่าง นั่นคือระบบนี้ได้แยก 'มนุษย์ผู้ผลิต' ออกจาก 'การผลิต' โดยสิ้นเชิง ซึ่งแตกต่างจาก 'ระบบก่อนทุนนิยม' ที่ผู้ใช้แรงงานยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับการผลิต

...ยุคโบราณให้ความพอใจที่จำกัดแก่เรา ขณะที่โลกสมัยใหม่ทิ้งความไม่พอใจให้แก่เรา หรือถ้ามันมีความพอใจในตัวมันเอง ก็เป็นสิ่ง ‘สามานย์’ และ ‘ไร้ค่า’...


-- รายละเอียด --
การก่อรูปของเศรษฐกิจก่อนระบบทุนนิยม (Pre-Capitalist Economic Formations)

คาร์ล มาร์กซ (Karl Marx) : เขียน
อีริค ฮอบสบอว์ม (Eric Hobsbawm) : บทนำ
ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ : แปล และ ภาคผนวก "ปรัชญาประวัติศาสตร์ของลัทธิมาร์กซ"
ปิยะวิทย์ เทพอำนวยสกุล : บรรณาธิการ
ปฐมพงศ์ น้ำใจดี : ออกแบบปก

-- สารบัญ --
คำชี้แจงของผู้แปลฉบับภาษาไทย (ตุลาคม 2527)
บทนำ (1) โดย ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ
บทนำ (2) โดย อีริค ฮอบสบอว์ม ( Eric John Ernest Hobsbawm, 1964)
บทที่ 1 วิวัฒนาการของชุมชนและเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์ของระบบทุนนิยม
บทที่ 2 การก่อรูปของระบบทุนนิยม
ภาคผนวก: ปรัชญาประวัติศาสตร์ของลัทธิมาร์กซ์ โดย ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ

ความหนา : 192 หน้า
ISBN 978-616-7196-80-0
==============================

3. ความเป็นมาของความคิดทางการเมืองในสยามไทย

บทความวิเคราะห์และตีความ ว่าด้วยความคิดของไพร่กระฎุมพีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในระยะก้าวผ่านจากสังคมไทยเดิม มาสู่การเป็นสังคมสมัยใหม่ (On Bourgeoisie)

...ในประวัติศาสตร์อันยาวนานของอาณาจักรและรัฐสยามไทย ชนชั้นนำประสบความสำเร็จในการสร้างอุดมการณ์ในการปกครองที่เป็นผลด้านบวกต่อตนเองได้ค่อนข้างสมบูรณ์แบบ กระทั่งกลายเป็นอำนาจนำที่ไร้การต่อต้านและคัดค้านจากคนอื่นๆ ทำให้การปกครองสามารถสร้างความสงบและความเรียบร้อยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้สูงมากเมื่อเทียบกับอาณาจักรและรัฐอื่นๆ...


-- รายละเอียด --

ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ : เขียน
ปิยะวิทย์ เทพอำนวยสกุล : บรรณาธิการ
DESIGN | ● สมมติ STUDIO ● | จิรวัฒน์ รอดอิ่ม

ฉบับพิมพ์ครั้งสอง ตุลาคม 2563
ความหนา : 504 หน้า
ISBN 978-616-562-014-7

-- สารบัญ --
1. จารีตของความคิดทางการเมืองไทย
2. คุณธรรมในความคิดทางการเมืองตะวันตก
3. มโนทัศน์คุณธรรมในความคิดทางการเมืองไทย จากยุคโบราณถึงสมัยใหม่
4. 'การค้าเสรี' กับ เซอร์ จอห์น เบาว์ริ่ง
5. 'บูรพคดีศึกษาแบบสมบูรณาญาสิทธิ์' กับ หมอบรัดเลย์
6. 'ความจริง' ในศิลปะ: แอนนากับพระเจ้ากรุงสยาม
7. ความคิดเรื่องทาสกับเสรีภาพของชนชั้นนำสยาม
8. ทำไม 'สิทธิ' ถึงต้อง 'ขาด'
9. ความคิดเศรษฐศาสตร์ยุคแรก เรื่อง 'ทุน' กับ 'แรง'
10. เทียนวรรณ นักหนังสือพิมพ์เสรีชนยุคแรก
11. ความเป็นมาของมโนทัศน์ความยุติธรรม
12. ผักตบชะวากับสิทธิมนุษยชน
13. กำเนิดการเรียกร้องรัฐธรรมนูญ
14. 'มนุษยภาพ' ปรัชญาการเมืองของความเป็นมนุษย์ของ กุหลาบ สายประดิษฐ์
15. ระเบียบและความมั่นคง: ความคิดทางการเมืองและสังคมของ ปรีดี พนมยงค์
16. คุณธรรมแห่งสามัญชนของ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
17. ระบบราชูปถัมภ์กับความคิดทางการเมืองของ เสน่ห์ จามริก
18. อำนาจและชาติในความคิดทางการเมืองของ เบเนดิกท์ แอนเดอร์สัน
19. ปรากฏการณ์ปัญญาชนสยามของ ส.ศิวรักษ์
==============================

แนะนำชุดงานวิชาการทั้งด้านการเมือง รัฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ปรัชญา

// Set ประวัติศาสตร์ความคิดในรัฐไทย //
// Set เรียนรู้การเมืองไทย //
// Set รื้อ-สร้าง และท้าทายทางความคิด //
// Set บทสรุปทางความคิดของนักคิดระดับโลก //
// Set เข้าใจการเมือง เข้าถึงประชาชน //

Powered by MakeWebEasy.com