ชาลี แชปปลิน | สุนทรกถา The Great Dictator

Last updated: 22 ส.ค. 2563  |  5234 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ชาลี แชปปลิน_เผด็จการ_สุชาติ สวัสดิ์ศรี


จงอย่าหมดหวัง
ให้วัยหนุ่มสาวมีอนาคต
ให้วัยชรามีความมั่นคง
เผด็จการทั้งหลายจะม้วยมอด

ชาลี แชปปลิน เขียน
สุชาติ สวัสดิ์ศรี แปล
=================

ที่ท่านกำลังอ่านต่อไปนี้ ข้าพเจ้าตัดตอนแปลบางส่วนมาจาก สุนทรกถาของจอมเผด็จการ ชาลี แชปปลิน ในภาพยนตร์เรื่อง The Great Dictator หนังเสียงในฟิล์มเรื่องแรกของเขา ซึ่งได้นำออกฉายอีกครั้งเพื่อต้อนรับการกลับสู่อเมริกาของดาราตลกเอกผู้นี้ ภายหลังจากที่เขาถูกกล่าวหาต่างๆ นานา (รวมทั้งถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์) ในสมัยของ โจ แมคคาธี

ท่านที่เคยดูภาพยนตร์เรื่องนี้ในเมืองไทยเมื่อครั้งนานมาแล้ว คงยังจำกันได้ สำหรับท่านที่ยังไม่เคยดู อ่านสุนทรกถาของเขาให้จบก็คงพอเข้าใจได้เองว่า ทำไมจอมเผด็จการคนนี้จึงน่ารักเสียนี่กระไร เราอยากมีเผด็จการแบบนี้มากๆ 

- - สุชาติ สวัสดิ์ศรี ผู้แปล - -
======

ข้าพเจ้าเสียใจ ข้าพเจ้าไม่ได้ต้องการเป็นจักรพรรดิ มันไม่ใช่ธุระอะไรของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่ต้องการปกครองหรือยึดครองผู้ใด ถ้าเป็นไปได้ข้าพเจ้าอยากช่วยเหลือทุกๆ ท่าน ไม่ว่าจะเป็นผิวขาวหรือผิวดำ

พวกเราต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความเป็นมนุษย์อยู่ที่ตรงนี้มิใช่หรือ เราต้องการมีชีวิตเพื่อร่วมความรื่นรมย์กับผู้อื่น ไม่ใช่ร่วมความทุกข์กับผู้อื่น เราไม่ต้องการเกลียดชังใคร ในโลกนี้ยังมีที่ว่างเหลือพอสำหรับทุกคน แผ่นดินยังอุดมและยังสามารถแจกจ่ายไปให้ทุกคนได้

วิถีชีวิตที่เป็นไปของคนเรานั้นควรจะเป็นอิสระและงดงาม แต่ขณะนี้เรากำลังสูญเสียวิถีชีวิตเช่นนั้นไป ความโลภกำลังวางยาพิษใส่จิตวิญญาณของมนุษย์ และมันห้อมล้อมโลกของเราไว้ด้วยความเกลียดชัง โดยนำเราทั้งมวลไปสู่ความทุกข์ทรมานและการนองเลือด เราเร่งอัตราการพัฒนา แต่เราปิดประตูขังตัวเอง เครื่องจักรให้ความมั่นคงก็จริง แต่กลับทอดทิ้งสิ่งที่เราปรารถนา ความรู้ของเราทำให้เรากลายเป็นคนชอบเสียดสี ความฉลาดของเราทำให้เรากลายเป็นคนแข็งกระด้างและไร้ความเมตตา เราคิดมากเกินไป แต่รู้สึกเพียงเล็กน้อย เราต้องการมนุษยธรรมมากกว่าต้องการเครื่องจักร เราต้องการความเมตตาและความอ่อนโยนมากกว่าความฉลาด หากปราศจากคุณธรรมที่ว่ามา ชีวิตเราก็จะก้าวไปสู่ความรุนแรง และมวลมนุษย์ก็จะพังพินาศ

เครื่องบินและวิทยุทำให้เราเข้ามาอยู่ใกล้กัน สิ่งอันเป็นธรรมชาตินี้เรียกร้องคุณงามความดีให้บังเกิดขึ้นในตัวมนุษย์ เรียกร้องความเป็นพี่เป็นน้อง เพื่อเอกภาพแห่งมวลมนุษย์ แม้บัดนี้เสียงของข้าพเจ้าก็ได้หยั่งลึกลงไปถึงผู้คนจำนวนนับล้านทั่วโลก ผู้คนชายหญิงและเด็กเล็กๆ อีกนับไม่ถ้วน ซึ่งหมดความหวังและกลายเป็นเหยื่อของระบบที่สร้างขึ้นมาทรมานมนุษย์และคุมขังผู้คนที่บริสุทธิ์ ข้าพเจ้าอยากขอบอกแก่ผู้ที่ได้ยินเสียงของข้าพเจ้า

จงอย่าหมดหวัง..

ความทุกข์ยากที่เรามีอยู่ในครอบครองได้เดินทางมาถึงพร้อมกับความโลภ และความขมขื่นแห่งมวลมนุษย์ผู้หวาดหวั่น เส้นทางแห่งความเจริญของมนุษย์ และของความเกลียดชังจะผ่านไป

เผด็จการทั้งหลายจะม้วยมอด

อำนาจที่พวกเขาเอาไปจากประชาชนจะกลับคืนสู่ประชาชน มนุษย์หลั่งเลือดล้มหายตายไป แต่เสรีภาพจะคงอยู่

ทหารทั้งหลาย จงอย่ามอบตัวของท่านให้พวกกินเลือดที่ชิงชังท่าน ทำให้ท่านเป็นทาส กักขังท่านไว้ในคอก สั่งให้ท่านทำโดยไม่คำนึงว่าจะคิดหรือรู้สึกอย่างไร ก็ใครเล่าที่ฝึกพวกท่าน ขุนพวกท่าน ปฏิบัติต่อพวกท่านเหมือนเป็นวัวควาย แล้วยังใช้ท่านเหมือนเป็นฟางหญ้าแห้ง จงอย่าอุทิศตัวของท่านให้พวกที่ผิดธรรมชาติเหล่านี้ พวกมนุษย์จักรกลที่มีจิตใจเป็นเครื่องยนต์และหัวใจเป็นเครื่องจักร พวกท่านไม่ใช่เครื่องจักร ท่านเป็นมนุษย์

ด้วยความรักในมนุษยธรรมของท่าน จงอย่าเกลียดกัน การไร้ซึ่งความรักนี่แหละที่ทำให้คนเราเกลียดกัน และผิดธรรมชาติ

ทหารทั้งหลาย อย่าต่อสู้กันเพื่อความเป็นทาส แต่จงต่อสู้เพื่อเสรีภาพ บทที่ 17 ของเซนต์ลุคได้เขียนบอกไว้ว่า อาณาจักรของพระเจ้านั้นมีในตัวมนุษย์ทุกคน ไม่ใช่อยู่ที่คนใดคนหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่อยู่กับมนุษย์ทั้งมวล อยู่ในตัวท่านเอง ท่านคือประชาชนผู้ทรงอำนาจ อำนาจที่จะสร้างเครื่องจักร อำนาจที่จะสร้างความรื่นรมย์ ท่านคือประชาชนผู้มีอำนาจทำให้ชีวิตนี้เป็นอิสระและงดงาม จงสร้างชีวิตนี้ให้เป็นการผจญภัยที่ล้ำเลิศ

ในนามแห่งประชาธิปไตย เราจงมาใช้อำนาจนั้น จงมาร่วมมือกัน เราจงมาต่อสู้เพื่อโลกใหม่ โลกอันรื่นรมย์ที่จะให้มนุษย์มีโอกาสทำงานร่วมกัน ให้วัยหนุ่มสาวมีอนาคต และให้วัยชรามีความมั่นคง

ด้วยคำมั่นสัญญานี้ พวกมนุษย์กินเลือดที่ขึ้นสู่อำนาจนั้นล้วนแต่หลอกลวง พวกเขาไม่ได้ทำตามสัญญาที่ให้ไว้ และพวกเขาจะไม่มีวันทำ เผด็จการทั้งหลายทำได้เพียงแค่ทำให้ตัวเองเท่านั้นเป็นอิสระ แต่กลับกดประชาชนลงเป็นทาส เราทั้งหลายมาร่วมกันต่อสู้เพื่อความเป็นอิสระแก่โลกกันเถิด จงทำลายเครื่องกีดขวางระหว่างชาติ ทำลายความละโมบโลภมาก จงอย่าอดกลั้นอีกต่อไป จงต่อสู้เพื่อโลกแห่งเหตุผล โลกที่วิทยาศาสตร์และความเจริญจะนำไปสู่ความรื่นรมย์ของเราทั้งปวง

ทหารทั้งหลาย
ในนามแห่งประชาธิปไตย รวมกันเราอยู่

ฮันน่า เธอได้ยินฉันไหม

ไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ไหนก็ตาม จงมองขึ้นไป มองขึ้นไป ฮันน่า เมฆหมอกกำลังเปิดออก ดวงตะวันกำลังส่องลอดลงมา เรากำลังจะออกจากความมืดไปสู่แสงสว่าง เรากำลังจะไปให้ถึงโลกใหม่

มองขึ้นไป ฮันน่า จิตวิญญาณของมนุษย์ติดปีกแล้ว และพวกเขาจะบินไปในที่สุด บินไปสู่รุ้งกินน้ำ และแสงสว่างแห่งความหวัง

มองขึ้นไป ฮันน่า มองขึ้นไป
---------------------

หมายเหตุ 1 : สุนทรกถา The Great Dictator
พิมพ์ครั้งแรกที่ นิตยสาร สังคมศาสตร์ปริทัศน์ พฤษภาคม 2515 [ ในชื่อ ‘เผด็จการจงเจริญ’ ]

หมายเหตุ 2 : ในการตีพิมพ์บนเว็บไซต์นี้ ใช้ฉบับที่ สุชาติ สวัสดิ์ศรี ตรวจแก้ภาษาเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2557
==============================

สนใจ งานวิชาการว่าด้วยวิวัฒนาการของการเมืองทั้งไทยและเทศ ไปจนถึงคอนเซ็ปต์ว่าด้วยการรัฐประหาร

เราแนะนำชุดหนังสือที่เลือกมาอย่างพิถีพิถันสำหรับผู้สนใจโดยเฉพาะ

// Set เรียนรู้การเมืองไทย
 //
// Set รื้อ-สร้าง และท้าทายทางความคิด
 //
// Set บทสรุปทางความคิดของนักคิดระดับโลก
 //
// Set เข้าใจการเมือง เข้าถึงประชาชน // 
// Set 8 เล่ม ครบทั้งวรรณกรรมแปล วรรณกรรมไทย งานวิชาการ บทกวี //
==============================

บทความที่คุณน่าจะชอบ

ธงชัย  วินิจจะกูล | อุตสาหกรรมแห่งความจงรักภักดี /
สัญลักษณ์คณะราษฎรที่หายไป...เราจะจดจำไว้ /
ธงชัย  วินิจจะกูล | อำนาจของสาธารณชน จากบทกล่าวตามในหนังสือ 1984 /
/ รัฐประหารไทย | รวม 10 บทความสุดเข้ม /
/ 10 หนังสือสำหรับคน 'อยู่ไม่เป็น' /
==================

เสื้อยืดแนะนำสำหรับราษฎรทั้งหลาย ราคาเดียวกัน 380 บาท

1. เสื้อคณะราษฎร

2. เสื้อคณะราษฎร

== สกรีนลาย 2475 : Democracy Dies [?] ==
3. เสื้อยืด The Code 

= = รุ่นนี้มีตำหนิ บางตัวเลขหาย?! = =
4. เสื้อยืดไม่ไว้วางใจ


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้